Çine Meslek Yüksekokulu

Çine Meslek Yüksekokulu

Bölümler

Çağımızda bilim, teknoloji ve sağlıklı beslenme bilinci geliştikçe kaliteli ve hijyenik gıda üretiminin önemi giderek artmaktadır. Ülkemizin Avrupa Birliği ile entegrasyonu ve ihracat potansiyelini artırma çalışmaları ise ancak üretilen gıdaların belirli bir kalite standardının sağlanması ile başarılabilecektir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesinde en önemli unsurlardan biri bilgi ve uygulama becerisi yüksek nitelikli elemanların istihdamıdır.