Çine Meslek Yüksekokulu

Çine Meslek Yüksekokulu

MİSYON ve VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuz, sektörle işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip, meslek etiğine uygun davranan, ilgili sektörün istediği özellikleri taşıyan ve sorumluluk almaktan kaçınmayan nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca Yüksekokulumuz yörenin bilim, kültür ve sanat alanlarında mevcut potansiyeline güç katma, üniversiter anlayışın yerleşmesini sağlama ve öğrenci memnuniyetini (daha iyi eğitim-öğretim, çalışma, sanat, spor, barınma ortamı) en üst düzeye çıkarma gayreti içindedir.        
                                             
VİZYONUMUZ

• Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, mesleki etik ilkelerine bağlı,  ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek.
• Uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlayarak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek.
• Eğitim kalitesinden taviz vermeden büyümek. Gereksinim duyulan alanlarda yeni programlar açmak
• Gelecekte öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak için işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak
• Sektör-üniversite işbirliğini en üst düzeye çıkarmak
• Öğrenci memnuniyetini daha da artırmak için öğrencilerin okulla ilgili her alanda ve konuda iletişim yollarını açık tutmak
• Benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka meslek yüksekokul” olmak
• Yörenin ekonomik hayatına, yapacağı projelerle katkı sağlamaktır.