Çine Meslek Yüksekokulu

Çine Meslek Yüksekokulu

Kuruluş ve Tarihçe

Aydin ili Çine İlçesi ve yöresinde hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu dikkate alınarak Çine ilçesinde hayvansal üretimle ilgili bir Meslek Yüksekokulunun açılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, Çine Meslek Yüksekokulu İlçe yerel yönetimi ile Üniversitemiz Rektörlügü arasında 21.02.1994 tarihinde imzalanan bir protokol ve Milli Egitim Bakalığının 15.09.1994 tarihli oluru ile Osman Kalkan İlkögretim Okul binasının Üniversitemize geçici devri sonucunda Yüksekokulumuz 03.10.1994 tarihinde egitim-ögretime başlamıştır.

Ülkemiz ve yöre koşullarına göre çağdaş bir eğitim-öğretim veren Yüksekokulumuz; üniversite-sanayici-üretici işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip, meslek etiğine uygun davranan, ilgili sektörü iyi tanıyan ve sektörün aradığı niteliklere de sahip, sorumlulıuk almaktan kaçınmayan ara teknik eleman yetiştirmektedir. Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler "Tekniker" ünvanını almaktadır. 

      

 

1994-2005 yılları arasında Çine Meslek Yüksekokulu 5 sınıf ve 3 laboratuvar kapasiteli Osman Kalkan İlköğretim Okulunda tam kapasite olarak 3 program (Arıcılık, Besicilik ve Et Endüstrisi) ile eğitim öğretimini sürdürmüştür.

2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında, Et ve Ürünleri Teknolojisi İkinci Öğretim Programı, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı ve Gıda Teknolojisi Programı açılmıştır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yıllında ise  Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Progamı eğitimlerine başlamıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Organik Tarım Programı öğrenci almaya başlamıştır. 2016-2016 Eğitim Öğretim yılında Gıda Kallite Kontrol ve Analizi programı ile 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık programları açılmıştır.

Yüksekokulda şu anda; Gıda İşleme Bölümü bünyesinde Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programları, ve Finas-Bankacılık Sigortacılık Bölümü içinde de Bankacılık ve Sigortacılık Programı (I.ve II öğretim) öğrenci almaktadır.