Çine Meslek Yüksekokulu

Çine Meslek Yüksekokulu

Çine İlçesi

Çine, kuzeyinde Köşk ve merkez ilçe, doğusunda Bozdoğan, kuzeydoğusunda Yenipazar, barısında Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri ile çevriliridir. Büyük Menderes havzasının güneyinde, Madran Dağının güneybatı eteklerinde Aydın-Muğla yolu üzerinde yer alır. Aydın’ a 35 km uzaklıktadır. 2007 yılı sayımlarında ilçe merkezinin nüfus toplamı 20.211’dir.

Çine ilçesi’nin yüzey şekillerini, Yatağan sınırından doğup, Menderes’e doğru akan Çine Çayı’nın beslediği büyük Çine Ovası ve bu ovanın çevresinde bulunan dağlar belirler. Her türlü tarımın yapılabildiği bu verimli toprakları bölüp geçen Çine Çayı, ilçenin tek akarsu kaynağıdır. Çine ilçesi bitki örtüsü, Akdeniz İklimi’nin etkisi altındadır. İlçenin dağlık alanlarında, özellikle Madran ve Gökbel’de kızılcam ve karaçam ağaç türleri yaygındır. Akdeniz bitki örtüsü niteliğindeki maki ve çalılıklar ilçenin hemen her alanında gözlenir. Mardan Dağı yamaçlarında belirgin olarak gözlenen zeytin ağaçları bölgenin büyük ormanlık alanına hakimdir. Bölgede seyrek de olsa menengiç, zakkum, karaağaç türleri de görülmektedir.

   

Ekonomisi tarım, orman ve hayvancılığa dayalıdır. Bitkisel üretim Çine ve Akçaova ovalarında yoğunlaşmıştır. Pamuk, tütün, zeytin ve yer fıstığı gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra son yıllarda meyve, sebze ve seracılık üretimde ilçeyi oldukça söz sahibi yapmıştır. Çevredeki çırçır, zeytinyağı fabrikaları, sabun atölyeleri, kireç ve maden ocakları ilçe sanayini oluşturur. Bunlardan başka metal işleme ve imalat tesisleri vardır. Hayvancılık, özellikle süt inekçiliği ve besicilik halkın başlıca geçim kaynağını oluşturur. İçme suyu Çine Belediye’sinin en büyük gelir kaynaklarından biridir.
 
Çine, cam, seramik, porselen ve emaye yapımında kullanılan feldspat ve rezervinde dünyanın en büyük bölgesidir. İlçede son yıllarda, dünyanın en iyi çalışan feldspat ve kuvars işletmeleri tarafından işletilen onlarca ocaktan çıkan feldspat madenleri, dünyanın dört yanına gönderilmektedir. 1995 yılı verilerine göre dünya feldspatın %95’i Çine ve Milas çevresinde üretilmektedir. Seramik, porselen, emaye yapımında kullanılan potasyum feldspat üretiminde de söz sahibidir. Yine Çine ve bölgesinde çıkarılan ve cam, seramik, porselen, emaye, filtre sanayi, boya ve suni mermer yapımında kullanılan kuvars da dünyanın en kaliteli kuvars çeşididir.
 

 

İlçe coğrafi konumu itibariyle bitkisel üretim ve hayvancılık üretimi açısından önemli bir konumdadır. İlçenin ekonomisi de bu olgudan yüksek bir biçimde yararlanmaktadır. Bu anlamda ilçede modern bir hayvan pazarı yapmak için çalışmalar vardır. İlçe Belediyesinin modern bir arıtma tesisi bulunmaktadır. İlçede geleneksel olarak ağaç bayramı etkinlikleri yapılmakta, okullar, kamu kurum çalışanları ve vatandaşlar bu etkinliklerde çeşitli türlerde ağaç dikimini gerçekleştirmektedir. İlçede geleneksel olarak deve güreşleri yapılmaktadır. İlçede bulunan Kültür Merkezi ise çeşitli etkinliklerin (panel, söyleşi, tiyatro, halk oyunları gösterisi vb) yapılmasında katkı sağlamaktadır.
 
İlçede 3 adet süt ve ürünlerine ait, 2 adet et ve ürünlerine ait, 2 adet Unlu mamüllere yönelik, 18 adet bitkisel yağ üretimi yapan, 4 adet şekerli ürünler üreten, 1 adet yer fıstığı işleme tesisi, 2 adet yem fabrikası ve 2 adet su işleme tesisi bulunmaktadır. 250 çiftçi 13000 adet fenni kovanla ilçede arıcılık yapmakta ve 1 adet Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünlerine ait işletme bulunmaktadır. İlçede büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliği ile de ön sıralardadır. Bu anlamda besi yapan işletmeler de mevcuttur. Öğrenciler bu işletmelerden gerek staj, gerekse derslerde öğrendikleri teorik bilgiler pratiğe aktarma anlamında yararlanabilmektedir.
 
Çine ilçesi’nin iklimi, ılıman Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Sıcaklık ortalaması 18 derecedir. En yüksek sıcaklık 43.3 derecedir. İlçenin en düşük sıcaklık derecesi -6.0’dır. Ortalama bulutluluk oranı ise 4.3 dür. Yılın ortalama açık günlerinin sayısı 43,5 gündür.