Çine Meslek Yüksekokulu

Çine Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

Çine Meslek Yüksekokulu Aydın Çine ilçesinde yer almaktadır. Yüksekokul gıda ve tarım alanlarında eğitim-öğretim vermektedir. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Besicilik, Arıcılık ve Et Endüstrisi programları ile faaliyetlerine başlamıştır. Okul bünyesinde Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Gıda İşleme, Yönetim ve Organizasyon ile Finans/Bankacılık-Sigortacılık Bölümleri olmak üzere 4 bölüm yer almaktadır. Okulumuzda toplam 624 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Ülkemiz ve yöre koşullarına göre çağdaş bir çizgi izleyen Yüksekokulumuz; üniversite-sanayici-üretici işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip, meslek etiğine uygun davranan, sorumluluk almaktan kaçınmayan ara teknik eleman yetiştirmektedir. Yüksekokulda öğrencilerin çeşitli gıda ürünlerini üretebildiği ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yapabildikleri uygulama birimleri mevcuttur. Öğrenciler ayrıca yörede faaliyet gösteren çeşitli gıda ve tarım ile ilgili firmalarda da uygulamalı eğitim almaktadır.
Aydın ili Çine İlçesi ve yöresinde hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu dikkate alınarak Çine ilçesinde hayvansal üretimle ilgili bir Meslek Yüksekokulunun açılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, Çine Meslek Yüksekokulu İlçe yerel yönetimi ile Üniversitemiz Rektörlüğü arasında 21.02.1994 tarihinde imzalanan bir protokol ve Milli Eğitim Bakanlığının 15.09.1994 tarihli oluru ile Osman Kalkan İlköğretim Okul binasının Üniversitemize geçici devri sonucunda Yüksekokulumuz 03.10.1994 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. 1994-2005 yılları arasında Çine Meslek Yüksekokulu 5 sınıf ve 3 laboratuar kapasiteli Osman Kalkan İlköğretim Okulunda tam kapasite olarak 3 program (Arıcılık, Besicilik ve Et Endüstrisi) ile eğitim öğretimini sürdürmüştür. Çine İlçesi Aydın istikameti girişinde bulunan ve daha önce DSİ Çine Şube Şefliği ve Topçam Sulama Birliği tarafından kullanılan taşınmazların 13732 m2 lik kısmı 19.03.2004 tarihinde satın alınmıştır. Aynı yerleşim alanında bulunan 27500 m2 lik taşınmaz ise 24.05.2004 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ nce Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu’ nun fiziki mekan ihtiyacını karşılanması amacıyla Üniversitemize tahsis edilmiştir. Üniversite senatomuzun kararına göre, yerleşim alanının alınmasında ve yeniden yapılandırılmasında işadamı Yalçın Pekgüzel’ in katkılarından dolayı, bu birime babasının anısına Çine Meslek Yüksekokulu Süleyman Pekgüzel kampüsü adı verilmiştir. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Süleyman Pekgüzel Kampüsüne taşınan Yüksekokulda, Et ve Ürünleri Teknolojisi İkinci Öğretim Programı, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı ve Gıda Teknolojisi Programı açılmıştır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yıllında ise Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Organik Tarım Programı; 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Tarımsal İşletmecilik Programı öğrenci almaya başlamıştır. Öğrenci alımına kapanan bazı programlardan sonra, Yüksekokulda şu anda, Gıda İşleme Bölümü bünyesinde Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programları ile Finans/Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde Bankacılık ve Sigortacılık (normal ve ikinci öğretim) programı bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz, sektörle işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip, meslek etiğine uygun davranan, ilgili sektörün istediği özellikleri taşıyan ve sorumluluk almaktan kaçınmayan nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuz yörenin bilim, kültür ve sanat alanlarında mevcut potansiyeline güç katma, üniversiter anlayışın yerleşmesini sağlama ve öğrenci memnuniyetini (daha iyi eğitim-öğretim, çalışma, sanat, spor, barınma ortamı) en üst düzeye çıkarma gayreti içindedir.
Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek, uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlamak, işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak, benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka meslek yüksekokul” olmak ve yörenin ekonomik hayatına, yapacağı projelerle katkı sağlamaktır.
Yüksekokulumuz; üniversite-sanayici-üretici işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip, meslek etiğine uygun davranan, ilgili sektörü iyi tanıyan ve sektörün aradığı niteliklere de sahip, sorumluluk almaktan kaçınmayan ara teknik eleman yetiştirmektedir.
Yüksekokulumuz 4220 m2 kapalı ve 207120 m2 açık alana sahiptir. Kampüs alanımızda 5 adet sınıf (projeksiyon destekli), 2 adet anfi (projeksiyon destekli), 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet Arıcılık Ünitesi, 2 adet Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Ünitesi, 1 adet Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Ünitesi, 1 adet Et ve Et Ürünleri İşleme Ünitesi, 1 adet Süt ve Ürünleri İşleme Ünitesi, 1 adet Unlu Mamüller Ünitesi, 1 adet Meyve-Sebze/Zeytin İşleme Ünitesi, 1 adet Zeytin Bahçesi ve Üretim Tesisi, 1 adet Sera, 2 adet genel laboratuar, 1 adet kütüphane-okuma salonu, 1 adet öğrenci kantini ve 40 kız öğrenci kapasiteli öğrenci misafirhanesi mevcuttur.
Birimimizde Öğrenci İşleri Sistemi(OBİS), Akademik Bilgi Sistemi(AKBİS), Bütçe Ödenekleri Sistemi (e-butce), Taşınır Mal Kayıt-Takip Sistemi(AYNİ-PRO), Yazı İşleri Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Birimimizde 21 Masaüstü, 7 taşınabilir bilgisayar, 8 projeksiyon makinesi, 2 fotokopi makinesi, 1 faks, 1 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 1 televizyon, 10 yazıcı, 1 tarayıcı, 7 sunum kumandası bulunmaktadır.