ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Süleyman AYPAK - Başkan

Prof. Dr. M. Tolga TAN - Üye

Prof. Dr. Özcan CENGİZ - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ - Üye

Öğr. Gör. Tayfun ŞAHİN - Üye

Öğr. Gör. Meltem ÖZTÜRK AYDIN - Üye

Ülkü ALTINDAĞ   Raportör