AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bahar Yarıyılında derslerin yapılma durumu

Öğrencilerimizin Dikkatine !!!!

Üniversitemiz Senatosunun 28.01.2021 tarih ve 2021-03 sayılı oturumunda alınan karar gereğince (Üniversitemiz Senatosu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar) Yüksekokulumuzda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında dersler ADUZEM Uzaktan Eğitim Portalı üzerinden yürütülecektir.