AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ (2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI )

 

          2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi seçimleri, Üniversitemiz Senatosunun 26/10/2020 tarih ve 2020-19 sayılı oturumunda alınan V sayılı kararı doğrultusunda ADUZEM tarafından geliştirilen Öğrenci Temsilcisi Seçimi Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir.

       Süreç hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler ve yapılması gerekli işlemlere https://app.adu.edu.tr/temsilcisecim/  adresinden erişim sağlanması gerekmektedir.

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİ ADAYLARINDA ARANACAK NİTELİKLER

MADDE 6-

(1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır :

 a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

 ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası olmaması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalanasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyet veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.