AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİRİM KOMİSYONU ve ÇALIŞMALARI

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİRİM KOMİSYONU

Öğr. Gör. Dr. Zekiye ÇAMLICA

Yönetim Temsilcisi

Bilg. İşl. Aynur PALA

Genel Sekreter

Öğr. Gör. Ebubekir AKKUŞ         

Eğitim Sorumlusu

Öğr. Gör. Gizem GÜREL DÖNÜK

Dokümantasyon Sorumlusu

Yüksekokulumuzda 2005 yılında başlatılan ve 2006-2012 yılları arasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesiyle yürütülmüş olan çalışmaların, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu hale getirilmesi ve tekrar işleyişe alınması amacıyla 14.02.2020 tarihli görevlendirmelerle Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuştur.

Birim Kalite Komisyonu, dokümantasyonun revizyonu/yeniden oluşturulması ile ilgili çalışmaları yürütmekte olup, içinde bulunulan pandemi süreci, iç ve özellikle de dış paydaşlarla yüz yüze etkileşim gerektiren faaliyetlerin ertelenmesini zorunlu kılmıştır.

Normalleşme süreci paralelinde, eğitim öğretim süreçlerindeki güncel gelişmeler de göz önünde bulundurularak faaliyetler sürdürülecektir.

2020-2021 Güz Yarıyılı başında online ortamda Personel Memnuniyet Anketi gerçekleştirilmiştir.