AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

Yönetim

Prof. Dr. İlyas KARABIYIK
Aydın Meslek Yüksekokulu / Müdür

Lisans
İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. / 1991
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Yapı Ve Sosyal Değişme (Dr) / 1996
Doktora
İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı / 2009
Doktora
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr) / 2009
Detaylı Özgeçmiş   

Öğr. Gör. Alpaslan BAŞARIK
Aydın Meslek Yüksekokulu / Müdür Yardımcısı

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1997
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2015
Bütünleşik Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri (Dr) /
Detaylı Özgeçmiş   

Öğr. Gör. Emine KILIÇASLAN
Aydın Meslek Yüksekokulu / Müdür Yardımcısı

Lisans
Ankara Üniversitesi / İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü / Gazetecilik Pr. / 1994
Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli) / 2008
Doktora
Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Dr) / 2018
Detaylı Özgeçmiş   
Birim Yönetim Bilgileri OBİS veritabanından alınmaktadır.
Eksik ya da yanlış bilgi bulunması durumunda Biriminizin OBİS sorumluları ile iletişime geçiniz!