AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / 1998
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi ALİ KEMAL ÇAKIR

Doktora
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Anabilim Dalı / 2012

Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM DORUK

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstriyel Tasarım (Yl) (Tezli) (İngilizce) / 2001
Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2005
Doktora
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Dr) / 2010

Dr. Öğr. Üyesi KORKMAZ YILDIRIM

Lisans
Anadolu Üniversitesi / İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. (Açıköğretim) / 2010
Lisans
Fırat Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Yapı Eğitimi Bölümü / Yapı İşleri Öğretmenliği Pr. / 1991
Yüksek Lisans
Fırat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yapı Eğitimi (Yl) (Tezli) / 1994
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yapı Malzemesi (Dr) / 2014

Dr. Öğr. Üyesi MURAT ÜNVERDİ

Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. (İö) / 2008
Yüksek Lisans
Celâl Bayar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Termodinamik (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Sakarya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enerji (Dr) / 2016

Dr. Öğr. Üyesi ÖZEL SEBETCİ

Lisans
Gazi Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kazaların Çevresel Ve Teknik Araştırması (Yl) (Tezli) / 2002
Doktora
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kazaların Çevresel Ve Teknik Araştırması (Dr) / 2009

Dr. Öğr. Üyesi RÜYA KAPLAN YILDIRIM

Lisans
İstanbul Üniversitesi / İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. (İngilizce) / 2006
Yüksek Lisans
Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2011
Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi (Dr) / 2019

Dr. Öğr. Üyesi ŞÜKRÜ ÖMÜR

Lisans
Ege Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Deri Teknolojisi Bölümü / Deri Teknolojisi Pr. / 2000
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deri Mühendisliği (Dr) / 2015

Dr. Öğr. Üyesi TANER AKBAŞ

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2001
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri (Dr) / 2012

Öğr.Gör. AHMET GÜNGÖR

Lisans
Kocaeli Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektrik Eğitimi Bölümü / Elektrik Öğretmenliği Pr. (İö) / 2002
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2015

Öğr.Gör. AHMET ÖZCAN GÜL

Lisans
Marmara Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Makine Eğitimi Bölümü / Makine Resim Ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği Pr. / 1992

Öğr.Gör. AKSUN AKBIYIK

Yüksek Lisans
Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi (Yl) (Tezli) / 1998

Öğr.Gör. ALİ TOSUN

Lisans
Marmara Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektrik Eğitimi Bölümü / Elektrik Öğretmenliği Pr. / 2002

Öğr.Gör. ALPASLAN BAŞARIK

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1997
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2015
Bütünleşik Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri (Dr) /

Öğr.Gör. ASLI ESENKAYA

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Karaman Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü / Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr. / 2004
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Yöneticiliği (Yl) (Tezli) / 2010
Önlisans
Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakültesi / Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü / Sosyal Hizmetler Pr. (Açıköğretim) / 2019

Öğr.Gör. ASLIHAN TOPAL

Lisans
Ankara Üniversitesi / İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü / Genel Gazetecilik Anabilim Dalı / 2000
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı / 2005

Öğr.Gör. BENGÜ ARGUN ŞAHİN

Lisans
İstanbul Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Hukuk Pr. / 1995

Öğr.Gör. ÇAĞLAR ALTAY

Önlisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Aydın Meslek Yüksekokulu / Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü / Mobilya Ve Dekorasyon Pr. (İö) / 2008
Lisans
Karabük Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Mobilya Ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü / Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmenliği Pr. / 2011
Yüksek Lisans
Karabük Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mobilya Ve Dekorasyon Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Teknoloji Fakültesi / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / 2021

Öğr.Gör. DERYA GÜRTAŞ DÜNDAR

Lisans
Cumhuriyet Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / 2003
Yüksek Lisans
Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih (Yl) (Tezli) / 2012
Yüksek Lisans
Cumhuriyet Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Tarih Eğitimi Anabilim Dalı / 2010
Doktora
Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih (Dr) / 2019

Öğr.Gör. DİLEK AKICI TAYANÇ

Önlisans
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Piyasa Araştırmaları Ve Reklamcılık Pr. / 1996
Lisans
Yakın Doğu Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü / Psikoloji Pr. (İngilizce) (Ücretli) / 2002
Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji (Yl) (Tezli) /
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları (Yl) (Tezli) /

Öğr.Gör. EBUBEKİR AKKUŞ

Lisans
Fırat Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik Eğitimi Bölümü / Elektronik Öğretmenliği Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü / Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı / 2015

Öğr.Gör. EMİNE KILIÇASLAN

Lisans
Ankara Üniversitesi / İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü / Gazetecilik Pr. / 1994
Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli) / 2008
Doktora
Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi (Dr) / 2018

Öğr.Gör. EMRAH BAŞ

Lisans
Çankırı Karatekin Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2013
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonomi Ve Finans (Yl) (Tezli) / 2019

Öğr.Gör. ERDOĞAN PİRELİ

Önlisans
Akdeniz Üniversitesi / Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Teknik Programlar Bölümü / Otomotiv Pr. / 1997
Lisans
Karabük Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Makine Eğitimi Bölümü / Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı / 2002
Yüksek Lisans
Bülent Ecevit Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2006
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği Bölümü / Tarımsal Enerji Sistemleri Anabilim Dalı / 2019

Öğr.Gör. ERKAN GÜLER

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 1999

Öğr.Gör. FİGEN ŞAHİN

Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr. / 1996
Yüksek Lisans
Batman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Rekreasyon Yönetimi (Yl) (Tezli) / 2017

Öğr.Gör. GİZEM GÜREL DÖNÜK

Lisans
Uludağ Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr. / 2003

Öğr.Gör. GONCA KÜÇÜK

Yüksek Lisans
İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezsiz) (İö) / 2019
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) /

Öğr.Gör. HAMDİ ÇETİNER

Lisans
Marmara Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Matbaa Eğitimi Bölümü / Matbaa Öğretmenliği Pr. / 1996

Öğr.Gör. HANDE KAFADAR

Lisans
Kırıkkale Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. (İö) / 2008
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2013
Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim) / 2010
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim Ve Organizasyon (Dr) /

Öğr.Gör. HASAN BARIŞIK

Lisans
Fırat Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Yapı Eğitimi Bölümü / Yapı Öğretmenliği Pr. / 1990

Öğr.Gör. HATİCE BİRCAN

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / 1998
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı /

Öğr.Gör. HURİYE BETÜL ÖNGEN

Lisans
Atatürk Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 1990
Yüksek Lisans
Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe Ve Denetim (Yl) / 2015

Öğr.Gör. İBRAHİM ENGİN ÖZTÜRK

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Mühendislik-mimarlık Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / 2003
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği (Yl) (Tezli) /

Öğr.Gör. İHSAN BARUT

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Mesleki Eğitim Fakültesi / Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği Pr. / 1995

Öğr.Gör. LEYLA İZBUDAK

Lisans
Gazi Üniversitesi / Mesleki Eğitim Fakültesi / Giyim Endüstrisi Ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü / Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Pr. / 1998

Öğr.Gör. MEHMET TEMEL

Lisans
Selçuk Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. / 2008
Yüksek Lisans
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli) / 2015
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Pr. (İngilizce) /

Öğr.Gör. MEHMET CAN HANAYLI

Lisans
Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2009
Lisans
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr. / 2012
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İktisat Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr. (Açıköğretim) / 2011
Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği (Dr) /

Öğr.Gör. MEHTAP TARHAN BÖLÜKBAŞ

Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2012
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2017

Öğr.Gör. MERT İSTEK

Lisans
Ege Üniversitesi / Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği Bölümü / Spor Yöneticiliği Pr. (İö) (Bk.2) / 2013
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli) /
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe (Yl) (Tezli) /

Öğr.Gör. MURAT ÇAĞLAR

Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi / Elektrik-elektronik Fakültesi / Elektrik Mühendisliği Bölümü / Elektrik Mühendisliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2015

Öğr.Gör. MURAT ÖZTÜRK

Lisans
Gazi Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Makine Eğitimi Bölümü / Makine Resim Ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği Pr. / 1984

Öğr.Gör. MUSTAFA ALP

Önlisans
Ege Üniversitesi / Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Programları Bölümü / Tıbbi Laboratuvar Pr. / 2009
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2013
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2016
Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü / Gazetecilik Anabilim Dalı /

Öğr.Gör. MUSTAFA TAYFUN MAVİOĞLU

Lisans
Hacettepe Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-elektronik Mühendisliği Pr. (İngilizce) /

Öğr.Gör. NESLİHAN AKÇA

Lisans
Gazi Üniversitesi / Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi / Muhasebe Eğitimi Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Öğretmenliği Pr. / 2007
Lisans
Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (Açıköğretim) / 2008
Yüksek Lisans
Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe Ve Denetim (Yl) (Tezli) / 2013
Doktora
Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) /

Öğr.Gör. ONUR TERZİ

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / 2012
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2021

Öğr.Gör. SERVET BİLGE

Lisans
Gazi Üniversitesi / Mesleki Eğitim Fakültesi / Giyim Endüstrisi Ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü / Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Pr. / 1992

Öğr.Gör. TANER KARATAŞ

Önlisans
Selçuk Üniversitesi / Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Teknik Programlar Bölümü / Elektronik Haberleşme Pr. / 1990
Lisans
Gazi Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü / Elektronik Öğretmenliği Pr. / 1999

Öğr.Gör. TUĞBA KAVLU

Lisans
Uludağ Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. / 2013
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonomi Ve Finans (Yl) (Tezli) /

Öğr.Gör. ZEKİYE ÇAMLICA

Lisans
Ege Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Tekstil Mühendisliği Bölümü / Tekstil Mühendisliği Pr. / 1988
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2010
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2019

Öğr.Gör. ZÜHAL MOLLAOĞULLARI

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / 2011
Yüksek Lisans
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Bölümü / Ekonometri Anabilim Dalı / 2019
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.