Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

ADÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoji Bölümü öğrencileri kariyer günleri


Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümü öğrencileri, Dr. Öğr üyesi Kemal AVCI’nın danışmanlığında hazırlanan, 2. Staj Kariyer Günleri programını 26 Aralık 2019 tarihinde Prof. Dr. Ömer Faruk Durdu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.  Programa Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ve ilgili bölüm hocaları katılım gösterdi. Program kapsamında 4. Sınıf öğrencileri staj süreciyle ilgili detaylı bilgiler verip kendi gözlem ve tecrübelerini alt sınıflara sözlü ve poster sunumu şeklinde aktardırlar.


baslik(20).jpg