ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

ADÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün TÜBİTAK 2018/2209-A Başarısı


   Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri tarafından 2018 yılı içerisinde Dr. Öğr. Üyesi Emre SEVİNDİK ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin UYSAL  Danışmanlığında  TÜBİTAK’a sunulan 5 proje desteklenmeye değer görüldü. Desteklenen Projeler; Şeyma ORHAN’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘’ Çörekotu (Nigella sativa) Bitkisinde Melezleme Sonrası Embriyo Kültürü Tekniğinin Geliştirilmesi’’, Zehra TUNCER’in yürütücülüğünü yaptığı Hasret KAYIR’ın araştırmacı olduğu “Sarımsak (Allium sativum L.) Bitkisinin İn-Vitro Uyum Yeteneğinin Belirlenmesi”, Kemalcan OKAN’nın yürütücülüğünü yaptığı ‘’ Ege Bölgesinde Yayiliş Gösteren Defne (Laurus nobilis L.) Popülasyonlarinin Kloroplast (cpDNA) trnL İntron ve trnL-F Sekanslarina Dayali Genetik İlişkilerinin Belirlenmesi’’, Serkan CANER’in yürütücülüğünü yaptığı ‘’ ‘Aydın İlinde Yayılış Gösteren Vıtex agnus-castus L. (Verbenaceae) Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi’’, Gaye Zeynep CANBOLAT’ın  yürütücülüğünü yaptığı İlayda İrem MORAL’ın araştırmacı olduğu ‘’ Ege Bölgesinde Yayılış Gösteren Citrus L. (Rutaceae) Cinsine Ait Türlerin Kloroplast (cpDNA) psbA-trnH Sekanslarına Dayalı Moleküler Sistematik Analizi’’ başlıklı projeledir. Desteklenen yeni projelerle beraber Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencilerinin 2018 yılı içerisinde 2209-A projeleri kapsamında TÜBİTAK’dan destek alan proje sayıları 10’a yükselmiştir.


baslik_08_10_18.jpg