ADÜ Menü

Ziraat Fakültesi

Genel Bilgiler

Fakültemizde, mevcut lisans programı çerçevesinde; Bölüm düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültemizde lisan eğitimi düzeyinde öğrencisi olan bölümlerimiz; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Zootekni, Süt Teknolojisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Peyzaj Mimarlığı, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Su Ürünleri Mühendisliği bölümleridir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren de, Tarım Makinaları ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri birleştirilip, tek bir bölüm olarak Biyosistem Mühendisliği adı altında öğrenci almaya başlayacak olması, YÖK tarafından kabul edilmiştir. Yine, 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü de öğrenci alacaktır. Fakültemizde; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümlerinde doktora ve yüksek lisans, Tarım Ekonomisi Bölümünde ise yüksek lisans eğitimi verilmektedir. 2002-2003 döneminde, Fakültemizde, 485 lisans, 30 yüksek lisans ve 14 doktora öğrencisi eğitim-öğretim faaliyetini sürdürürken, 2012-2013 döneminde ise Fakültemizde toplam olarak 1070 öğrenci eğitimini sürdürmektedir. Yine 2001 yılında, Fakültemizde toplam 67 akademik personel istihdam edilirken, 2013 yılında ise 114 akademik ve 35 idari personel faaliyetlerini sürdürmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesine bağlanmıştır. Kurumumuz faaliyetine 1993-1994 eğitim öğretim yılında başlamıştır. Fakültenin biyolojik kaynaklar ve biyolojik üretimin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için, öğrenme ve uzmanlık konularının geliştirilmesi ile ilgili sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk biyoteknoloji, gıda sanayi ve çevre sorunları gibi tarımla ilgili geniş konuları da kapsamaktır. Disiplinler arasındaki işbirliği ve uygulama, fakültenin araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki en önemli faktörler olup, fakülte sektör ve toplumla işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tarımla ilgili alanlarda çağdaş eğitim-öğretim yaparak nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak.
Uygulamalı eğitimde en iyi ziraat fakültesi olmak. Araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğini artırarak sonuçları uygulamaya aktarabilmek ve nitelikli yayın sayısını artırmak. Tarım-teknoloji entegrasyonunu sağlamak.
Yöremizin ve ülkemizin tarımsal problemlerine çözüm üretebilen, analitik düşünebilen ve sorumluluk üstlenen Ziraat Mühendisleri yetiştirmek Fakültemizde yöresel ve/veya ulusal düzeyde önemli olduğu düşünülen tarımsal problemler ya da yaklaşımların çözümüne yönelik projeler üretmek Yöremiz tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi potansiyelinin belirlenip, bunların geliştirilmesi amacıyla tarımsal politika ve stratejileri ortaya koymak
Toplam olarak 21.856 m2'lik kapalı alana sahip 10 blok, bu bloklar içerisinde, 2 adet Amfi, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 26 adet derslik, farklı bölümlere ait 15 adet laboratuvar bulunmaktadır.
1 adet kantin, 1 adet kafeterya, 1 adet öğrenci yemekhanesi, 1 adet personel yemekhanesi, 3 adet açık alan spor tesisi (futbol, basketbol ve fitnes), 2 adet toplantı salonu, 106 adet çalışma odası (akademik personel için), 5 adet servis ve 18 adet çalışma odası olmak üzere idari personelin kullanımına yönelik toplam 23 oda, 5 adet ambar, 1 adet arşiv ve 2 adet atölye, değişik kullanım amaçlarına yönelik 8 farklı araç

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu