Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Sosyal ve Kültürel Yaşam

Sağlık Hizmeti ve Yemek

Öğrencilerimizin sağlık sorunları, Üniversitemizin S.K.S. Daire Başkanlığı’na bağlı MedikoSosyal Merkezi’nde, Üniversite Hastanesi’nde, devlet hastaneleri ve haftada bir gün de Fakültemiz yerleşkesinde hizmet veren doktor ile çözümlenmektedir.

Fakültemizde öğle yemekleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca verilmekte, öğrenciler küçük katkı payları ile bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

 

Ders Çalışma Olanakları

Fakültemizde 46 adet laboratuvar, 33 adet derslik ile aynı anda 500 kişinin çalışabileceği kütüphane bulunmaktadır.

Ayrıca fakültemizde her blok ve katta Eduroam hizmeti bulunmaktadır.

 

Barınma

Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’ne ait Aydın il merkezinde yurt bulunmaktadır.

 

Burslar ve Destekler

• Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Desteği
Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (Advak) tarafından karşılıksız burs sağlanmaktadır.

• Yemek Bursu Desteği
Fakültemiz bünyesinde bulunan vakıf tarafından yemek bursu öğrencilerimize verilmektedir.

• Kredi ve Yurtlar Kurumu Desteği

• Özel Hukuk Tüzel Kişilerince (dernek, vakıf, şirket) Sağlanan Destekler

• Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Sağlanan Katkılar

Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere Fakültemizin diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili olarak fakültemiz web adresinde yayınlanacak olup, başvurular aynı web adresinde online olarak yapılabilir.

 

Sosyal Etkinlikler

Öğrencilerimiz kongre merkezi, toplantı salonları, fuaye alanı ve kulislerimizde çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklardan yararlanabilmektedir. SKS bünyesinde her yıl öğrencilerin önerileri doğrultusunda kurslar düzenlenmektedir. Sempozyumlar, seminerler, tiyatrolar, sergiler, dinletiler, konserler, gösteriler (halk oyunları, dans, bale vb.) gibi kültürel etkinlikler yapılmaktadır.


Spor Olanakları

Öğrencilerimiz çok sayıda yüksek standartlara sahip spor tesislerimizden faydalanabilmektedir. Bu tesisler arasında kapalı spor salonları, yüzme havuzları, tenis kortları, stadyumlar, voleybol sahaları, halı sahalar ve açık spor tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerimizde yıl içinde çok sayıda spor şenliği düzenlenmektedir.

Bu çerçevede basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, atletizm ve satranç dallarında sportif faaliyetler ile doğa yürüyüşleri ve kamp gezilerine katılabilirsiniz.

 

Öğrenci Toplulukları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak ve onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklerine sahip kişiler olarak yetiştirilmesini sağlamaktır. Üniversitemize kültür-sanat, sağlıklı yaşam, yenilikçi fikirler gibi alanlarda etkinlik üretmek ve bütün öğrencilerimizin bunlara dahil olmasını sağlamaktır. Öğrenci topluluklarımız arasında faaliyet gösteren Kızılay, bisiklet, Fransız Kültür ve sanat, dans, seramik ve çini, genç tema, genç liderler, engelsiz yaşam gibi sayısı 60’a yaklaşan topluluk bulunmaktadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Seramik Topluluğu Atölyesi Fakültemizde kurulmuş olup, ayrıca Genç Tema Topluluğu ve Gönüllü Astroloji Topluluğu mevcuttur. İsteyen öğrenciler bu topluluklara kayıtlarını yaptırarak sosyal etkinliklerde bulunabilmektedirler.
https://topluluk.adu.edu.tr/ adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz

 

Öğrenci Hareketliliği

Erasmus +
Bu program kapsamında öğrencilerimiz hem öğrenim hem de staj hareketliliğinden faydalanmaktadır.

Mevlâna
Mevlâna değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.
Bu program kapsamında öğrencilerimiz en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Farabi
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs sağlanmaktadır.

 

Kayıt İşlemleri

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisans ve Ön lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Aşağıdaki bağlantıdan yönetmeliğe ulaşılabilmektedir.)
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=31313735

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kayıt Kılavuzu
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasının kayıt kabul sekmesi altında yeni öğrenci kayıt işlemleri bağlantısından gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir.
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=37373234