Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Eğitim Süreci

Kampüsümüz

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, ancak eğitim-öğretime açılmamış, 3.07.1992 tarihinde 3837 sayılı kanunla kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemiz Aydın’ın 20 km. güneyinde 2400 dekarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Bu arazi varlığı, 21.01.1994 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Üniversitemize devredilmiştir. 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 3.10.1994 tarihinde Aydın’da eğitim-öğretimine başlamıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Tarım Makinaları ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri lisans düzeyinde birleştirilip, tek bir bölüm olarak Biyosistem Mühendisliği adı altında öğrenci almaya başlaması, YÖK tarafından kabul edilmiştir. Fakültemiz 2021 yılında 11 Bölüm, 125 akademik personel ve 1650 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

 

Eğitim-Öğretim

Üniversiteye kesin kayıt ve akademik takvimde belirtilen ilgili döneme ilişkin ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinizi “Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri ilişkin bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve fakültemiz web sayfasından/ilan panosundan takip edebilirsiniz.

Üniversitemizde Öğrenci Bilgi Sistemi olarak OBİS.V3 kullanılmaktadır. Kayıt yenileme/ders seçme, haftalık ders programı/derslik bilgisi, not durumu vb. her türlü işlemler OBİS üzerinden yapılmaktadır. Siz öğrencilerimizle ilgili her türlü iletişimin sağlanmasında, sizin Üniversitemize kayıt sırasında bildirdiğiniz ya da daha sonra OBİS’de güncellediğiniz e-posta adresi ve telefon numarası ile yapılmaktadır. Bu nedenle tüm iletişim bilgilerinizin OBİS sisteminde güncellenmesi son derece önemlidir.

Her yarıyıl kayıt yenileme işlemlerinde en az 30 AKTS ve kayıt yenileme döneminde alttan başarısız olduğunuz derslere öncelik vermek kaydıyla en fazla 45 AKTS derse kayıtlanabilirsiniz. Fakültemizde kayıt olduğunuz herhangi bir lisans programdan mezun olabilmeniz için en az toplam 240 AKTS koşulunu sağlamanız gerekmektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp
Ziraat Fakültesi: https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/ziraat/default.asp

 

Staj

Fakültemizde her öğrencinin 4. Yarıyıl sonunda yaz döneminde 20 iş günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma-Uygulama Çiftliği'nde (Staj I) ve 6. yarıyıl sonunda yaz döneminde 25 iş günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde veya kurum dışında (Staj II) olmak üzere toplam 45 iş günü staj yapması zorunludur. Staj süresince öğrencilerimiz gerek laboratuvar çalışmalarının yürütülmesinde gerekse araziye yönelik araştırma ve deneme çalışmalarının yürütülmesinde görev almaktadır. Fakültemizin staj uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi almak amacıyla https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/ziraat/default.asp?idx=31353132 bağlantıyı tıklayınız. Ayrıca öğrencilerimize yurtdışında ilgili alanlarda kabul görülmesi durumunda staj yapmalarına olanak sağlanmaktadır.

• Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri,
Fakültemiz Ziraat Mühendisliği eğitim içeriğinde bulunan kurum içi staj dönemi İş Sağlığı ve Güvenliği Yasalarına uygun olarak sürdürülmektedir ve stajın yapılacağı yılın başında fakültemiz tarafından sizlerin beden ölçüsüne göre hazırlanan kıyafetler kullanılmaktadır. Ayrıca laboratuvarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde önlük ve maske kullanılmaktadır.

• Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri,
Ders uygulamalarında kullanılacak olan laboratuvar içerikli araç-gereçler ilgili öğretim üyesinin talebiyle fakültemiz tarafından karşılanmaktadır. Sınav uygulamalarında materyal ücreti talep edilmemektedir.

Çift Ana Dal ve Yan Ana Dal Eğitimi

Çift Ana Dal ve Yan Dal lisans eğitim-öğretim programları, yıllara göre değişmekle beraber tüm bölümlerimizde bulunmaktadır. İlgili bölümün ve fakülte kurulunun önerisi üzerine programlara alınacak öğrenci sayısı Senato’nun kararı ile duyurulmaktadır. Uygulamalar konusunda detaylı bilgi için fakültenin öğrenci işleri birimine başvurulabilir.