Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

DOKTORA

YIL BÖLÜM PROJE KODU PROJE YÖNETİCİSİ ve YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI
1998 BB   Prof. Dr. F.Ekmel TEKİNTAŞ, Oğuz DOLGUN Bazı Zeytin Çeşitlerinde Adventif Kök Oluşumu İle Aşı Kaynaşmasının Anatomik ve Histolojik İncelemesi
1998 BK ZRF-96004 Prof. Dr. Cezmi ÖNCÜER, Galip KAŞKAVALCI Aydın İli’nin Yazlık Sebze Yetiştirilen Önemli Bölgelerinde Bulunan Kökurnematodları (Meloidogyne Spp.)’Nin Tanınmaları Ve Ekonomik Önemleri Üzerinde Araştırmalar
1998 TB ZRF-97004 Prof. Dr. İsmail TURGUT, Ahmet ZEYBEK Batı Anadolu’da Bulunan Yabani Arpa Hordeum Spontaneum L.) Ve Küllenme Erysiphe Graminis F.Sp.Hordei) Populasyonlarında Zamana Ve Mekana Bağlı Değişimler Üzerine Bir Araştırma 
1998 TB ZRF-96003 Doç. Dr. Cahit KONAK, Rıza YILMAZ Arpa (Hordeum Vulgare L.)’Da Tuza Toleranslı Hatların Elde Edilmesi Üzerinde Bir Araştırma
1999 BB   Yrd. Doç. Dr. Güner SEFEROĞLU, Engin ERTAN Seleksiyon İle Belirlenmiş Ege Bölgesi Kestane Castanea Sativa Mill.) Tiplerinin Anaçlık Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
1999 BB   Prof. Dr. Tevfik YOLTAŞ, Müge Zeylan EKİZOĞLU Ege Bölgesinde Tariş Bünyesindeki Bazı Tarım Ürünlerimizde Kuru Üzüm-Pamuk) Veri Tabanı Programları Geliştirme Üzerine Çalışmalar
1999 BK ZRF-96005  Prof. Dr. M. Timur DÖKEN, Ayhan YILDIZ Aydın İli Domates Ekim Alanlarında Görülen Toprak Kaynaklı Fungal Hastalık Etmenleri, Yaygınlık Durumu Ve Bazı Domates Çeşitlerinin Bu Etmenlere Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Üzerinde Çalışmalar
2000 BK   Prof. Dr. M. Timur DÖKEN, Ahmet ARSLAN Orta Anadolu Bölgesinde Ticari Olarak Ispanak Üretilen Alanlardaki Fungal Hastalıklar İle Etmenlerinin Tanılanması Bu Hastalıkların Yaygınlık Ve Yoğunlarının Belirlenmesi, Mildiyö Etmeni Peronospora Farinosu F.Sp. Sipinaciae’nin Irkları Ve Oluşturduğu Hastalığa Karşı Etkili İlaçların Saptanması
2000 TB FBE-97001 Prof. Dr. İsmail TURGUT, Öznur KARACA Aydın Koşularnda İkinci Ürün Mısır Tarımında Farklı Olum Grubundaki Çeşitlerin Stajlık Verim Ve Kalitesinin Olum Dönemlerine Bağlı Değişimi
2001 BK ZRF-01001 Prof.Dr..Hüseyin BAŞPINAR, İbrahim ÇAKMAK Aydın ili örtü altı çilek alanlarında akar türleri ile doğal düşmanlarının belirlenmesi, populsyon yoğunluklarının saptanması ve zararlı akar türleri ile mücadele olanakları.
2001 BB   Prof. Dr.Tülin BAŞ, Sami DURA Büyük Menderes Havzasında (AYDIN) Farklı Dönemlerde Yetiştirilmeye Uygun Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar
2001 BK   Prof. Dr. Cezmi ÖNCÜER, İbrahim GENÇSOYLU Büyük Menderes Havzası Pamuk Alanlarında Zararlılar İle Doğal Düşmanların Farklı Mücadele Programlarında Popülasyon Gelişmeleri, Bunların Ürün Kalitesi Ve Kantitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar
2001 TB ZRF-00006 Prof. Dr. İsmail.TURGUT, Hüseyin BAŞAL Pamukta Gossypium Hirsutum L.)Diallel Analiz Yönetimi İle Verim, Öğeleri Ve Lif Kalite Özelliklerinin Genetik Analizi
2001 ZO   Prof. Dr. Orhan KARACA, İbrahim CEMAL Kantitatif Karakterlerde Major Gen Etki Biçimlerinin Parametre Tahminlerinde Ortaya Koyacağı Değişiklikler
2001 ZO   Prof. Dr. Orhan KARACA, Atakan KOÇ Dalaman Tarım İşletmesi’nde Yetiştirilen Siyah-Alaca Süt Sığırının Döl Ve Üst Verimlerine İlişkin Genetik Ve Fenotipik Parametre Tahminleri
2002 TB ZRF-020 06 Prof.Dr.İsmail TURGUT,Arş.Gör.Dr.E SERTER Farklı Mısır Gruplarında Büyüme Derece,Gün,Sıcaklık Parametreleri ve Verim Komponentlerinin Saptanması
2002 BK   Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR, Doç. Dr. Nilgün MADANLAR, İbrahim ÇAKMAK Aydın İli Örtü Altı Çilek Alanlarında Zararlı Akar Türleri İle Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi, Popülasyon Yoğunluklarının Saptanması Ve Zararlı Akar Türleri İle Mücadele Olanakları
2002 TB ZRF-97003 Prof. Dr. Mustafa Ali KAYNAK, İsa ÖZKAN Farklı Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Çeşitlerinde Gün-Derece Değerleri İle Meyve Dallarının Verim, Verim Unsurları Ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Saptanması
2003 BB   Prof. Dr. F. Ekmel TEKİNTAŞ, Uğur ŞİRİN Peyzaj Planlamada Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı Çalı Ve Ağaççık Formundaki Bitkilerin Farklı Üretim Teknikleri İle Çoğaltılabilirliklerinin Ve Fidan Performanslarının Belirlenmesi
2003 BB   Prof. Dr. İbrahim KISMALI, Mustafa ÇELİK Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Bazı Anaç Kültürel Uygulamaların Üzüm Verimi Ve Kalitesi İle Vegetatif Gelişmeye Etkileri Üzerinde Araştırmalar
2003 TB ZRF-98003 Prof. Dr. Cahit KONAK, Prof. Dr. A. Esen ÇELEN, Engin TAN Kışlık Ara Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yem Bitkisi Tür Ve Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim Ve Diğer Bazı Özellikler İle Pamuk Verimine Etkisi Üzerinde Araştırmalar
2003 TB   Prof. Dr. İsmail TURGUT, Ebru SERTER Farklı Mısır Grublarında Büyüme Derece Gün,Sıcaklık Parametreleri Ve Verim Komponentlerinin Saptanması
2004 TB ZRF-02008 Prof. Dr. Cahit KONAK, Ali ERKUL Ekmeklik Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Verim , Verim Öğeleri Ve Diğer Bazı Özelliklerin Kalıtımı Üzerinde Araştırmalar
2006 TB ZRF-06011 Prof. Dr. İsmail TURGUT, Arş.Gör.Yakup Onur KOCA  Aydın Bölgesinde, Birinci ve İkinci Ürün Mısırda Verim, Verim Öğeleri, Fizyolojik ve Diğer Bazı Özellikler Arasındaki Farklılıklar
2006 BB   Prof. Dr. F. Ekmel TEKİNTAŞ, Soner KAZAZ Farklı Dikim Sistemleri ve Sıklıklarının Yaz Karanfili Üretiminde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
2006 BK   Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR, E. Mennan YILDIRIM Aydın İli Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Yaprak Galerisindeki Diptera: Agromyzıdae)’Nin Zararı Populasyon Dalgalanmaları Ve Doğal Düşmanların Saptanamsı
2006 TB   Doç. Dr. Aydın ÜNAY, Taner BOZBEK Pamuk Melez Populasyonlarında Verim Bileşenlerinin Kalıtımı Ve Genetik Korelasyonlarında Saptanması
2006 ZO   Prof. Dr. Mustafa SARI, Hulusi AKÇAY Farklı Oranlarda Kaba ve Karma Yem İçeren Rasyonların Sıcak Stresi Altındaki Koyunlarda Azot Dengesi ve Ham Besin Maddelerinin Sindirimi Üzerine Etkileri
2007 BB   Prof. Dr. F. Ekmel TEKİNTAŞ, Adnan Nurhan YILDIRIM Isparta Yöresi Bademlerinin (P. Amygdalus L.) Seleksiyonu
2007 BK   Doç. Dr. Tülin AKŞİT, Prof. Dr. İrfan TUNÇ, Fatma ÖZSEMERCİ Manisa İlinde Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Bulunan Thysanoptera Türlerinin Yayılışı, Popülasyon Değişimi ve Önemli Zararlı Türün Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar
2007 BK   Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU, Oktay ERDOĞAN Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Verticillium Solgunluğu Verticillium dahliae Kleb.)’na ve Bitki Gelişimine Etkileri
2007 ZO   Prof. Dr. Orhan KARACA, Duygu KAŞIKÇI Çine Çaparı ve Karya Tipi Genç ve Ergin Koçlarında Testis Özellikleri,Sperma Kalitesi ve Eşeysel Davranışlar
2009 BK FBE-09001 Prof .Dr .Seher BENLİOĞLU,Zir.Müh. Bahadır ÜNSAL