Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Yönetim Kurulu

Prof.Dr.İbrahim GENÇSOYLU

Başkan

Prof.Dr.Necdet DAĞDELEN

Üye

Prof.Dr. Engin ERTAN

Üye

Prof.Dr. Ahmet KILIÇKAN

Üye

Doç.Dr. Osman Orkan ÖZER

Üye

Doç.Dr. Altuğ ÖZDEN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Alper YORULMAZ

Üye

Mustafa GÜÇLÜ

Raportör