Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Fakülte Kurulu

FAKÜLTE  KURULU  ÜYELERİ

Prof.Dr.İbrahim GENÇSOYLU

Başkan

Prof.Dr.Serap AÇIKGÖZ

Üye

Prof.Dr. Osman EREKUL

Üye

Prof.Dr. Gönül AYDIN

Üye

Prof.Dr. Necdet DAĞDELEN

Üye

Prof.Dr. İbrahim ÇAKMAK

Üye

Prof.Dr. H. Güner  SEFEROĞLU

Üye

Prof.Dr. Ferit ÇOBANOĞLU

Üye

Prof.Dr. İbrahim CEMAL

Üye

Prof.Dr. Deniz ÇOBAN

Üye

Prof.Dr. Göksel ARMAĞAN

Üye

Prof.Dr.Ahmet KILIÇKAN

Üye

Prof.Dr. E.Mennan YILDIRIM

Üye

Prof.Dr. Zöhre POLAT

Üye

Prof.Dr.A.Demet KARAMAN

Üye

Doç.Dr. Gökhan ÇINAR

Üye

Doç.Dr. Saime SEFEROĞLU

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Ali KAPTAN

Üye

Mustafa GÜÇLÜ

Raportör