Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Genel Bilgiler

Fakültemizde, mevcut lisans programı çerçevesinde; Bölüm düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren de, Tarım Makinaları ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri lisans düzeyinde birleştirilip, tek bir bölüm olarak Biyosistem Mühendisliği adı altında öğrenci almaya başlayacak olması, YÖK tarafından kabul edilmiştir. Fakültemizde lisans eğitimi düzeyinde öğrencisi olan bölümlerimiz; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Peyzaj Mimarlığı, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni bölümleridir. Fakültemizde; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümlerinde doktora ve yüksek lisans, Tarım Ekonomisi Bölümünde ise yüksek lisans eğitimi verilmektedir. 2002-2003 döneminde, Fakültemizde, 485 lisans, 30 yüksek lisans ve 14 doktora öğrencisi eğitim-öğretim faaliyetini sürdürürken, 2018-2019 döneminde ise Fakültemizde toplam olarak 1747 öğrenci eğitimini sürdürmektedir. Yine 2001 yılında, Fakültemizde toplam 67 akademik personel istihdam edilirken, 2019 yılında ise 120 akademik ve 35 idari personel faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fakültemiz 27.06 1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, ancak eğitim-öğretime açılmamış, 3.07.1992 tarihinde 3837 sayılı kanunla kurulan Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 14.05.1993 tarihinde Kurucu Dekan Prof.Dr.Cezmi ÖNCÜER’in atanmasıyla, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılın’da Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Makinaları, Tarla Bitkileri, Zootekni bölümlerinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi derslik ve laboratuvarlarında eğitim-öğretime başlamıştır. Tarım Bakanlığı’na bağlı Koçarlı Pamuk Üretme İstasyonu’nun 3.3.1994 tarihinde Ziraat Fakültesi Araştırma, Uygulama, Üretim Çiftliği olarak Üniversitemize tahsisi sonucu inşa edilen prefabrik geçici derslik ve laboratuvarlarında 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 3.10.1994 tarihinde Aydın’da eğitim-öğretimine devam etmiştir. Halen Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Peyzaj Mimarlığı, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni bölümlerinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tarımla ilgili alanlarda çağdaş eğitim-öğretim yaparak nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak.
Uygulamalı eğitimde en iyi ziraat fakültesi olmak. Araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğini artırarak sonuçları uygulamaya aktarabilmek ve nitelikli yayın sayısını artırmak. Tarım-teknoloji entegrasyonunu sağlamak.
Yöremizin ve ülkemizin tarımsal problemlerine çözüm üretebilen, analitik düşünebilen, sorumluluk üstlenen, pratik becerisi olan Ziraat Mühendisleri ve Peysaj Mimarları yetiştirmek, Fakültemizde yöresel ve/veya ulusal düzeyde önemli olduğu düşünülen tarımsal problemler ya da yaklaşımların çözümüne yönelik projeler üretmek, Yöremiz tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi potansiyelinin belirlenip, bunların geliştirilmesi amacıyla tarımsal politika ve stratejileri ortaya koymak
Fakültemiz bina içi toplam olarak 21.856 m2'lik kapalı alana sahiptir. 11 blog’ da 39 derslik, 3 PC Laboratuarı, 46 Laboratuar, 130 kişi kapasiteli kütüphane, 1 Konferans Salonu, 2 Amfi, 500 kişi kapasiteli Öğrenci Yemekhanesi, 250 kişi kapasiteli Kafeterya, bulunmaktadır. Ayrıca tarımsal eğitim, üretim ve araştırmayı gerçekleştirme amacıyla 2000 m2 sera, 1800 dekar sulanabilir araştırma, uygulama ve üretim çiftliği alanı, 18 adet traktör, 1 iş makinası (Kepçe), 50 adet muhtelif tarım alet ve makine kapasitesine sahiptir.
1 adet kantin, 1 adet kafeterya, 1 adet öğrenci yemekhanesi, 1 adet personel yemekhanesi, 3 adet açık alan spor tesisi (futbol, basketbol ve fitnes), 2 adet toplantı salonu, 106 adet çalışma odası (akademik personel için), 5 adet servis ve 18 adet çalışma odası olmak üzere idari personelin kullanımına yönelik toplam 23 oda, 5 adet ambar, 1 adet arşiv ve 2 adet atölye, değişik kullanım amaçlarına yönelik 8 farklı araç