Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Personel

Prof.Dr. CAFER EKEN

Lisans
Atatürk Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü / Bitki Koruma Pr. / 1992
Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bitki Koruma (Yl) (Tezli) / 1995
Doktora
Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bitki Koruma (Dr) / 1999

Prof.Dr. EYYÜP MENNAN YILDIRIM

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü / Bitki Koruma Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bitki Koruma (Dr) / 2002
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü / Entomoloji Anabilim Dalı / 2006

Dr. Öğr. Üyesi FERHAT KİREMİT

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Biyoloji Öğretmenliği Pr. / 1999
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji (Yl) (Tezli) / 2005
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji (Dr) / 2011

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN UYSAL

Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Bitkisel Üretim Bölümü / 2003
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri (Dr) / 2013

Dr. Öğr. Üyesi MURAT KEMAL AVCI

Lisans
Uludağ Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Biyoloji Pr. / 2004
Yüksek Lisans
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü / Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji (Yl) (Tezli) / 2008
Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı / 2015

Arş.Gör. EVRİM ELÇİN

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen-edebiyat Fakültesi / Biyolojik Bilimler Bölümü / Moleküler Biyoloji Ve Genetik Pr. (İngilizce) / 2010
Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) / Biyoteknoloji (Yl) (Tezli) / 2013
Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) / Biyoteknoloji (Dr) / 2019
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.