Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Personel

Prof.Dr. AHMET KILIÇKAN

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1997
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Bölümü / Tarım Makineleri Anabilim Dalı / 2001
Doktora
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Dr) / 2008

Prof.Dr. CENGİZ ÖZARSLAN

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1986
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Mekanizasyon (Yl) (Tezli) / 1989
Doktora
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği (Dr) / 1993

Prof.Dr. ERCAN YEŞİLIRMAK

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü / Çevre Mühendisliği Pr. (İngilizce) / 1993
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 1999
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr) / 2006

Prof.Dr. FUAT SEZGİN

Lisans
Ege Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / 1982
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 1986
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 1991

Prof.Dr. İBRAHİM YALÇIN

Lisans
Ege Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1989
Yüksek Lisans
/ / 1992
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 1999

Prof.Dr. MUSTAFA BÜLENT COŞKUN

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Anabilim Dalı / 1986
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 1988
Doktora
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Dr) / 1992

Prof.Dr. NECDET DAĞDELEN

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama Pr. / 1989
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 1992
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr) / 2001

Prof.Dr. SAADETTİN YILDIRIM

Lisans
Çukurova Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1989
Yüksek Lisans
The Ohıo State Unıversıty / Food, Agrıcultural And Bıosystem Engıneerıng / 1997
Doktora
ıowa State Unıversıty Of Scıence And Technology / Agrıcultural And Bıosystem Engıneerıng / 2003

Doç.Dr. SELİN MURADİYE AKÇAY

Lisans
Ankara Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü / Toprak Pr. / 1996
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 2001
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr) / 2007

Doç.Dr. TÜRKER SARAÇOĞLU

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Bölümü / Tarım Makineleri Anabilim Dalı / 1997
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2001
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Dr) / 2008

Dr. Öğr. Üyesi ERSEL YILMAZ

Lisans
Ege Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama Pr. / 1992
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 1995
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr) / 2000

Dr. Öğr. Üyesi NURETTİN TOPUZ

Lisans
Ege Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / 1992
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 1997
Doktora
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2005

Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL AYDOĞAN

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Makineleri Bölümü / Tarım Makineleri Pr. / 1998
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları (Yl) (Tezli) / 2003
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri (Dr) / 2013

Arş.Gör. EBRU ELİF ARSLANTAŞ CİVELEKOĞLU

Lisans
Uludağ Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği Bölümü / Biyosistem Mühendisliği Pr. / 2013
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 2017
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr) /

Arş.Gör. SAFİYE PINAR TUNALI

Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr) / 2019
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 2014
Lisans
Ege Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Teknolojisi Bölümü / Tarım Teknolojisi Pr. / 2005

Arş.Gör. YASİN MERCAN

Lisans
Ege Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Ziraat Mühendisliği Bölümü / Ziraat Mühendisliği Pr. / 2010
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli) / 2013
Doktora
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr) / 2020
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.