Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Ziraat Mühendisi
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Biyosistem Mühendisi" derecesi alırlar.
Programda lisans öğrenimi görmeye hak kazanan öğrencilerin kabul ve kayıtları Yüksek Öğrenim Kanunu ve ilgili yönetmelik ve yönergeleri dikkate alınarak yapılmaktadır.
Türk yükseköğretim kurumlarında YÖK’ün belirlemiş olduğu düzenlemeler dâhilinde yatay, dikey ve yan dal geçişleri yapılmaktadır. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Bunun dışında resmi olmayan sertifikaya ve tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan temel bilgi teknolojileri ve yabancı dil vb. dersler için ders yılı başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren ve başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Programdan mezun olmak için belirlenmiş olan gereklilikleri başarıyla yerine getirmiş olmak yeterlilik koşuludur.