Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Ziraat Mühendisi
Süt Teknolojisi Bölümü, süt üretimini artırma, süt ve süt ürün kalitesinin korunması, süt tesislerinin kurulması ve organizasyonu, süt alt ürünlerinin değerlendirilmesi konularında yeterli teknik bilgiye sahip olan ülkemiz süt endüstrisi için mühendislik kadrosunda teknik kadro yetiştirmektedir. Bölümümüzde lisans düzeyinde eğitim öğretim verilmekte olup, 4 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu konuda uygulama esasları, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre düzenlenmektedir.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Süt Teknolojisi Bölümü Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında yatay, dikey ve yan dal geçişleri Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Bunun dışında henüz, formal olmayan sertifikaya veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan bilgisayar ve yabancı dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü ve stajı başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.