Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Ziraat Mühendisi
Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.
Programlar arası değişim ve geçişler, “Adnan Menderes Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Çift Ana Dal Programı ve Yan Dal Programı Yönergesi” nde belirtilen esaslara uygun şekilde gerçekleştirilir.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Su Ürünleri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına, yönetmeliklerine ve yönergelerine göre yapılmaktadır.
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferinin Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Adnan Menderes Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğinin o dersin öğretim üyesi tarafından uygunluğunun belirtilmesi ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferi ve muafiyetler mümkündür. Programların eğitim planında yer alan “bilgisayar” ve “yabancı dil” gibi dersler için akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.