Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Peyzaj Mimarı
*ERASMUS Değişim Programı *FARABİ Değişim Programı * MEVLANA Değişim Programı
Adnan Mendres Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan öğrencilere "Peyzaj Mimarlığı " alanında lisans diploması verilir.
Öğrenci kabul ve kayıt koşulları; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14’üncü maddesi ile 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olan “Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde detaylı olarak açıklanmıştır.
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere PEYZAJ MİMARLIĞI alanında lisans diploması verilir.