Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Ziraat Mühendisi
Tarım Ekonomisi Bölümünün iki ana bilim dalı bulunmaktadır:Tarımsal İşletmecilik ve Tarım Politikası ve yayım. Tarımsal işletmecilik, tarımsal işletmelerin planlanması ve analizi, tarımsal ürünlerin pazarlanması, kooperatifçilik, finansman gibi konuları inceler. Tarım politikası ve yayım ise, tarımda uygulanan politikaların iç ve dış etkilerini, tarımsal yayım çalışmalarını ve kırsal kesimin sosyo-ekonomik yanını inceler. Bölüm yüksek lisans programına sahiptir. Bölümdeki güncel araştırmalar tarımsal pazarlama, sözleşmeli çiftçilik ve uluslar arası ticaret konularını içermektedir.
Ziraat Mühendisliği-Tarım Ekonomisi alanında Lisans Diploması
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.