Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Dersler

3.Yarıyıl
Toprak BilgisiZorunlu Uygulamalı İstatistikZorunlu Uygulamalı GenetikZorunlu Hayvan FizyolojisiZorunlu Hayvan Besleme BiyokimyasıZorunlu Tarla Bitkileri YetiştiriciliğiZorunlu Hayvan Yetiştirmede MekanizasyonZorunlu İpekböcekçiliğiBölüm Seçmeli Hayvan Beslemede Laboratuvar AnalizleriBölüm Seçmeli Yemler ve Hayvan BeslemeBölüm Seçmeli Karma Yem Üretimi ve TeknolojileriBölüm Seçmeli Kırmızı Et ÜretimiBölüm Seçmeli Genetiği Değiştirilmiş OrganizmalarBölüm Seçmeli Doğum BilgisiBölüm Seçmeli Moleküler GenetikBölüm Seçmeli Manda YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Sürdürülebilir HayvancılıkBölüm Seçmeli Deve YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Domuz YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Endüstriyel Kanatlı Eti ÜretimiBölüm Seçmeli Sığırcılıkta Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Damızlık Yetiştiriciliği ve KuluçkacılıkBölüm Seçmeli Hayvancılıkta Genetik KaynaklarBölüm Seçmeli Genetik Laboratuvar Temel TeknikleriBölüm Seçmeli Hayvan Yetiştirme MevzuatıBölüm Seçmeli Koyunlarda Otlatma ve Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Süt İneklerinde Beslenme YönetimiBölüm Seçmeli Sığırlarda Karkas ve DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Koyun Eti Üretim SistemleriBölüm Seçmeli Süt KeçiciliğiBölüm Seçmeli Hayvansal LiflerBölüm Seçmeli Hayvancılıkta TescilBölüm Seçmeli Zooteknide Mesleki Bilgisayar UygulamalarıBölüm Seçmeli Bilgisayar Destekli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Süt İneklerinin BeslenmesiBölüm Seçmeli Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz YöntemleriBölüm Seçmeli Kaba Yemler ve Silaj TeknolojisiBölüm Seçmeli Süs ve Hobi Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama YöntemleriBölüm Seçmeli Genom AnaliziBölüm Seçmeli İleri Programlama TeknikleriBölüm Seçmeli Kürk HayvancılığıBölüm Seçmeli Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Moleküler FilogenetikBölüm Seçmeli Deney Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Alternatif Yetiştirmede Besleme ve Ürün KalitesiBölüm Seçmeli Sığır BesiciliğiBölüm Seçmeli At YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli
4.Yarıyıl
Bahçe Bitkileri YetiştiriciliğiZorunlu Hayvansal Üretim YapılarıZorunlu Hayvancılıkta BiyoteknolojiZorunlu Üreme Biyolojisi ve Yapay TohumlamaZorunlu Gıda Bilimi ve TeknolojisiZorunlu Bitki KorumaZorunlu İpekböcekçiliğiBölüm Seçmeli Hayvan Beslemede Laboratuvar AnalizleriBölüm Seçmeli Yemler ve Hayvan BeslemeBölüm Seçmeli Karma Yem Üretimi ve TeknolojileriBölüm Seçmeli Kırmızı Et ÜretimiBölüm Seçmeli Genetiği Değiştirilmiş OrganizmalarBölüm Seçmeli Doğum BilgisiBölüm Seçmeli Moleküler GenetikBölüm Seçmeli Manda YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Sürdürülebilir HayvancılıkBölüm Seçmeli Deve YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Domuz YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Endüstriyel Kanatlı Eti ÜretimiBölüm Seçmeli Sığırcılıkta Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Damızlık Yetiştiriciliği ve KuluçkacılıkBölüm Seçmeli Hayvancılıkta Genetik KaynaklarBölüm Seçmeli Genetik Laboratuvar Temel TeknikleriBölüm Seçmeli Hayvan Yetiştirme MevzuatıBölüm Seçmeli Koyunlarda Otlatma ve Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Süt İneklerinde Beslenme YönetimiBölüm Seçmeli Sığırlarda Karkas ve DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Koyun Eti Üretim SistemleriBölüm Seçmeli Süt KeçiciliğiBölüm Seçmeli Hayvansal LiflerBölüm Seçmeli Hayvancılıkta TescilBölüm Seçmeli Zooteknide Mesleki Bilgisayar UygulamalarıBölüm Seçmeli Bilgisayar Destekli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Süt İneklerinin BeslenmesiBölüm Seçmeli Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz YöntemleriBölüm Seçmeli Kaba Yemler ve Silaj TeknolojisiBölüm Seçmeli Süs ve Hobi Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama YöntemleriBölüm Seçmeli Genom AnaliziBölüm Seçmeli İleri Programlama TeknikleriBölüm Seçmeli Kürk HayvancılığıBölüm Seçmeli Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Moleküler FilogenetikBölüm Seçmeli Deney Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Alternatif Yetiştirmede Besleme ve Ürün KalitesiBölüm Seçmeli Sığır BesiciliğiBölüm Seçmeli At YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli
5.Yarıyıl
Hayvan Besleme Fizyolojisi ve MetabolizmasıZorunlu Büyükbaş Hayvan YetiştiriciliğiZorunlu Küçükbaş Hayvan YetiştiriciliğiZorunlu Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiZorunlu Staj 1Zorunlu İpekböcekçiliğiBölüm Seçmeli Hayvan Beslemede Laboratuvar AnalizleriBölüm Seçmeli Yemler ve Hayvan BeslemeBölüm Seçmeli Karma Yem Üretimi ve TeknolojileriBölüm Seçmeli Kırmızı Et ÜretimiBölüm Seçmeli Genetiği Değiştirilmiş OrganizmalarBölüm Seçmeli Doğum BilgisiBölüm Seçmeli Moleküler GenetikBölüm Seçmeli Manda YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Sürdürülebilir HayvancılıkBölüm Seçmeli Deve YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Domuz YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Endüstriyel Kanatlı Eti ÜretimiBölüm Seçmeli Sığırcılıkta Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Damızlık Yetiştiriciliği ve KuluçkacılıkBölüm Seçmeli Hayvancılıkta Genetik KaynaklarBölüm Seçmeli Genetik Laboratuvar Temel TeknikleriBölüm Seçmeli Hayvan Yetiştirme MevzuatıBölüm Seçmeli Koyunlarda Otlatma ve Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Süt İneklerinde Beslenme YönetimiBölüm Seçmeli Sığırlarda Karkas ve DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Koyun Eti Üretim SistemleriBölüm Seçmeli Süt KeçiciliğiBölüm Seçmeli Hayvansal LiflerBölüm Seçmeli Hayvancılıkta TescilBölüm Seçmeli Zooteknide Mesleki Bilgisayar UygulamalarıBölüm Seçmeli Bilgisayar Destekli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Süt İneklerinin BeslenmesiBölüm Seçmeli Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz YöntemleriBölüm Seçmeli Kaba Yemler ve Silaj TeknolojisiBölüm Seçmeli Süs ve Hobi Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama YöntemleriBölüm Seçmeli Genom AnaliziBölüm Seçmeli İleri Programlama TeknikleriBölüm Seçmeli Kürk HayvancılığıBölüm Seçmeli Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Moleküler FilogenetikBölüm Seçmeli Deney Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Alternatif Yetiştirmede Besleme ve Ürün KalitesiBölüm Seçmeli Sığır BesiciliğiBölüm Seçmeli At YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Tarımsal Proje Hazırlama ve DeğerlendirmeBölüm Dışı Seçmeli Biyolojik ÇeşitlilikBölüm Dışı Seçmeli Süt Ürünleri ve BeslenmeBölüm Dışı Seçmeli Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz HukukuBölüm Dışı Seçmeli Balık YetiştiriciliğiBölüm Dışı Seçmeli Süt Teknolojisinde Gıda GüvenliğiBölüm Dışı Seçmeli Tarımsal Üretimde Alternatif Ara Bitki KullanımıBölüm Dışı Seçmeli Süt ve Süt Ürünleri İşleme TeknolojisiBölüm Dışı Seçmeli
6.Yarıyıl
Ruminant BeslemeZorunlu Kanatlı Hayvan BeslemeZorunlu Yemler Bilgisi ve TeknolojisiZorunlu Yem Bitkileri ve Çayır MeraZorunlu Staj 2Zorunlu İpekböcekçiliğiBölüm Seçmeli Hayvan Beslemede Laboratuvar AnalizleriBölüm Seçmeli Yemler ve Hayvan BeslemeBölüm Seçmeli Karma Yem Üretimi ve TeknolojileriBölüm Seçmeli Kırmızı Et ÜretimiBölüm Seçmeli Genetiği Değiştirilmiş OrganizmalarBölüm Seçmeli Doğum BilgisiBölüm Seçmeli Moleküler GenetikBölüm Seçmeli Manda YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Sürdürülebilir HayvancılıkBölüm Seçmeli Deve YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Domuz YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Endüstriyel Kanatlı Eti ÜretimiBölüm Seçmeli Sığırcılıkta Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Damızlık Yetiştiriciliği ve KuluçkacılıkBölüm Seçmeli Hayvancılıkta Genetik KaynaklarBölüm Seçmeli Genetik Laboratuvar Temel TeknikleriBölüm Seçmeli Hayvan Yetiştirme MevzuatıBölüm Seçmeli Koyunlarda Otlatma ve Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Süt İneklerinde Beslenme YönetimiBölüm Seçmeli Sığırlarda Karkas ve DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Koyun Eti Üretim SistemleriBölüm Seçmeli Süt KeçiciliğiBölüm Seçmeli Hayvansal LiflerBölüm Seçmeli Hayvancılıkta TescilBölüm Seçmeli Zooteknide Mesleki Bilgisayar UygulamalarıBölüm Seçmeli Bilgisayar Destekli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Süt İneklerinin BeslenmesiBölüm Seçmeli Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz YöntemleriBölüm Seçmeli Kaba Yemler ve Silaj TeknolojisiBölüm Seçmeli Süs ve Hobi Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama YöntemleriBölüm Seçmeli Genom AnaliziBölüm Seçmeli İleri Programlama TeknikleriBölüm Seçmeli Kürk HayvancılığıBölüm Seçmeli Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Moleküler FilogenetikBölüm Seçmeli Deney Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Alternatif Yetiştirmede Besleme ve Ürün KalitesiBölüm Seçmeli Sığır BesiciliğiBölüm Seçmeli At YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Tarımsal Proje Hazırlama ve DeğerlendirmeBölüm Dışı Seçmeli Biyolojik ÇeşitlilikBölüm Dışı Seçmeli Süt Ürünleri ve BeslenmeBölüm Dışı Seçmeli Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz HukukuBölüm Dışı Seçmeli Balık YetiştiriciliğiBölüm Dışı Seçmeli Süt Teknolojisinde Gıda GüvenliğiBölüm Dışı Seçmeli Tarımsal Üretimde Alternatif Ara Bitki KullanımıBölüm Dışı Seçmeli Süt ve Süt Ürünleri İşleme TeknolojisiBölüm Dışı Seçmeli
7.Yarıyıl
Hayvan Islahının Genetik EsaslarıZorunlu Hayvancılık OrganizasyonlarıZorunlu Hayvan SağlığıZorunlu Mesleki Uygulama 1Zorunlu Proje ve Tez Çalışması 1Zorunlu İpekböcekçiliğiBölüm Seçmeli Hayvan Beslemede Laboratuvar AnalizleriBölüm Seçmeli Yemler ve Hayvan BeslemeBölüm Seçmeli Karma Yem Üretimi ve TeknolojileriBölüm Seçmeli Kırmızı Et ÜretimiBölüm Seçmeli Genetiği Değiştirilmiş OrganizmalarBölüm Seçmeli Doğum BilgisiBölüm Seçmeli Moleküler GenetikBölüm Seçmeli Manda YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Sürdürülebilir HayvancılıkBölüm Seçmeli Deve YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Domuz YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Endüstriyel Kanatlı Eti ÜretimiBölüm Seçmeli Sığırcılıkta Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Damızlık Yetiştiriciliği ve KuluçkacılıkBölüm Seçmeli Hayvancılıkta Genetik KaynaklarBölüm Seçmeli Genetik Laboratuvar Temel TeknikleriBölüm Seçmeli Hayvan Yetiştirme MevzuatıBölüm Seçmeli Koyunlarda Otlatma ve Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Süt İneklerinde Beslenme YönetimiBölüm Seçmeli Sığırlarda Karkas ve DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Koyun Eti Üretim SistemleriBölüm Seçmeli Süt KeçiciliğiBölüm Seçmeli Hayvansal LiflerBölüm Seçmeli Hayvancılıkta TescilBölüm Seçmeli Zooteknide Mesleki Bilgisayar UygulamalarıBölüm Seçmeli Bilgisayar Destekli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Süt İneklerinin BeslenmesiBölüm Seçmeli Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz YöntemleriBölüm Seçmeli Kaba Yemler ve Silaj TeknolojisiBölüm Seçmeli Süs ve Hobi Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama YöntemleriBölüm Seçmeli Genom AnaliziBölüm Seçmeli İleri Programlama TeknikleriBölüm Seçmeli Kürk HayvancılığıBölüm Seçmeli Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Moleküler FilogenetikBölüm Seçmeli Deney Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Alternatif Yetiştirmede Besleme ve Ürün KalitesiBölüm Seçmeli Sığır BesiciliğiBölüm Seçmeli At YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli
8.Yarıyıl
Hayvan IslahıZorunlu ArıcılıkZorunlu Araştırma ve Deneme MetotlarıZorunlu Mesleki Uygulama 2Zorunlu Proje ve Tez Çalışması 2Zorunlu Hayvan Davranışları ve RefahıZorunlu İpekböcekçiliğiBölüm Seçmeli Hayvan Beslemede Laboratuvar AnalizleriBölüm Seçmeli Yemler ve Hayvan BeslemeBölüm Seçmeli Karma Yem Üretimi ve TeknolojileriBölüm Seçmeli Kırmızı Et ÜretimiBölüm Seçmeli Genetiği Değiştirilmiş OrganizmalarBölüm Seçmeli Doğum BilgisiBölüm Seçmeli Moleküler GenetikBölüm Seçmeli Manda YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Sürdürülebilir HayvancılıkBölüm Seçmeli Deve YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Domuz YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Endüstriyel Kanatlı Eti ÜretimiBölüm Seçmeli Sığırcılıkta Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Damızlık Yetiştiriciliği ve KuluçkacılıkBölüm Seçmeli Hayvancılıkta Genetik KaynaklarBölüm Seçmeli Genetik Laboratuvar Temel TeknikleriBölüm Seçmeli Hayvan Yetiştirme MevzuatıBölüm Seçmeli Koyunlarda Otlatma ve Sürü YönetimiBölüm Seçmeli Süt İneklerinde Beslenme YönetimiBölüm Seçmeli Sığırlarda Karkas ve DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Koyun Eti Üretim SistemleriBölüm Seçmeli Süt KeçiciliğiBölüm Seçmeli Hayvansal LiflerBölüm Seçmeli Hayvancılıkta TescilBölüm Seçmeli Zooteknide Mesleki Bilgisayar UygulamalarıBölüm Seçmeli Bilgisayar Destekli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Süt İneklerinin BeslenmesiBölüm Seçmeli Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz YöntemleriBölüm Seçmeli Kaba Yemler ve Silaj TeknolojisiBölüm Seçmeli Süs ve Hobi Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Rasyon HazırlamaBölüm Seçmeli Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama YöntemleriBölüm Seçmeli Genom AnaliziBölüm Seçmeli İleri Programlama TeknikleriBölüm Seçmeli Kürk HayvancılığıBölüm Seçmeli Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre DeğerlendirmeBölüm Seçmeli Moleküler FilogenetikBölüm Seçmeli Deney Hayvanları YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli Alternatif Yetiştirmede Besleme ve Ürün KalitesiBölüm Seçmeli Sığır BesiciliğiBölüm Seçmeli At YetiştiriciliğiBölüm Seçmeli