ADÜ Menü

Ziraat Fakültesi

Genel Bilgiler

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı mezunları Ziraat Yüksek Mühendisi olarak kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Belediyeler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda yüksek mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 1992 yılında kurulmuş, 1999-2000 yılında lisans düzeyinde, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında lisans düzeyinde ve 2009-2010 yılından bu yana da doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek mesleki bilgi ve birikime ve iletişim becerisine sahip mühendisler yetiştirmeyi; araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi ve refahı için bilgiye ulaşımı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir.
Yetiştirdiği bireylerle ulusal ölçekte tanınan ve talep edilen, eğitim sistemi ve içeriği ile peyzaj mimarlığı alanındaki uluslararası normlarla uyumluluk gösteren bir kurum olmaktır.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün amacı ülke ve bölgenin toprak ve tarımsal üretim ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik araştırmalar yürütmek, ülke tarımının gerçekleriyle uyumlu ve çalışma konularını özümsemiş, çağdaş bilgilerle donanmış Toprak Bilimi ve Bitki Besleme uzmanları yetiştirmektir.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim dalı bünyesinde öğretim elemanlarının kullanımına ayrılmış 10 adet ofisin yanında 5 adet laboratuvar (genel amacı analiz laboratuvarı, bitki besleme toprak verimliliği laboratuvarı, toprak fiziği laboratuvarı, Uzaktan algılama laboratuvarı, ve toprak mikrobiyolojisi laboratuvarı) 1 adet toprak hazırlığı odası, 1 adet laboratuvarı iklimlendirme odası, 1 adet sera ve 1 adet elek evi mevcuttur. Bölüme ait herhangi bir derslik ve arazi bulunmamakta, fakültenin araştırma ve uygulama çiftliği arazisi ile yine fakültenin ortak kullanımındaki derslikler ihtiyaca göre tahsis edilmektedir.
Bölümde 3 profesör, 5 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu