ADÜ Menü

Ziraat Fakültesi

Genel Bilgiler

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1994 yılında kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim yılından bu yana bu yana yüksek lisans, 2000-2001 yılından bu yana lisans düzeyinde ve 2010-2011 yılından bu yana da doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek mesleki bilgi ve birikime ve iletişim becerisine sahip mühendisler yetiştirmeyi; araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi ve refahı için bilgiye ulaşımı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir.
Konusu ile ilgili nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten ve topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği insan, oluşturduğu toplumsal önderlik, bilimdeki gelişmeleri aktarma çabaları, ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, düşünen, uygulayan, kullandığı eğitim/araştırma metotları ile uluslararası normlarla uyumlu ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü bünyesinde öğretim elemanlarının kullanımına ayrılmış 10 adet ofisin yanında 1 adet sulama ve drenaj mühendisliği laboratuarı, 1 adet Coğrafi Bilgi Sistemleri laboratuarı, 1 adet topoğrafik alet ve ekipman odası, 1 adet otomatik meteoroloji istasyonu, 17 dekarlık bir deneme arazisi ve bu arazi içerisinde 1 adet derin kuyu ve 1 adet depo v.s amaçlı kullanılan bina mevcuttur. Bölüme ait herhangi bir derslik bulunmamakta, fakültenin ortak kullanımındaki derslikler tahsis edilmektedir.

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu