Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akademik Bilgiler

Ziraat Mühendisi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğrencilerine, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal bilişim sistemleri ile tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesi, tarımsal ve biyolojik sistemlerle ilgili mühendislik problemlerinde matematiksel modellerin üretilmesi eğitimini veren bir bölümdür.
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Ziraat Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama” alanında lisans diploması alarak mezun olurlar.
Programda lisans öğrenimi görmeye hak kazanan öğrencilerin kabul ve kayıtları Yüksek Öğrenim Kanunu ve ilgili yönetmelik ve yönergeleri dikkate alınarak yapılmaktadır.
Türk yükseköğretim kurumlarında YÖK’ün belirlemiş olduğu düzenlemeler dâhilinde yatay, dikey ve yan dal geçişleri yapılmaktadır. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Bunun dışında resmi olmayan sertifikaya ve tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Programların eğitim planlarında yer alan temel bilgi teknolojileri ve yabancı dil vb. dersler için ders yılı başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren ve başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olmaktadırlar.
Programdan mezun olmak için belirlenmiş olan gereklilikleri başarıyla yerine getirmiş olmak yeterlilik koşuludur.