Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi Öğrencilerimiz TÜBİTAK STAR Bursiyeri Olmaya Hak Kazandı


Veteriner Fakültemiz 5. sınıfında eğitim gören yedi öğrenci, lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla açılan TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 2021 yılı 1. çağrısı sonuçları kapsamında bursiyer olarak desteklenmeye hak kazandı.

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’nde devam eden TÜBİTAK destekli araştırmaların proje yürütücü talepleri sonucunda açılan kontenjanlara başvuran Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin TÜBİTAK STAR bursiyeri olmaya hak kazandığı değerlendirme neticesinde 115 farklı üniversiteden 114 farklı lisans programında öğrenim gören 1.543 lisans öğrencisi STAR programına kabul edildi. 1.015 farklı projede görev alacak öğrencilerin 862’si yani %56’sı kadınlardan oluştu.

Veteriner Fakültesi öğrencileri Serra Sanem Başnak ve Naif Onur Ceylan, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gültekin yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Neonatal Buzağılarda İntravenöz ve Oral Sitrulin Uygulamalarının Farmakokinetiği ve Deneysel Endotoksemide Etkinliği” başlıklı projede desteklenmeye hak kazandı.

Ece Eylül Sönmez, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Erdoğan yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Canine Visceral Leishmaniazis ile Doğal Enfekte Köpeklerde Resveratrolün Sağaltım Etkinliğinin Araştırılması” başlıklı projede desteklenmeye hak kazandı.

İsmail Çiftçi, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Hakan Uçar yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Tavşanlarda Erken Luteal Dönemde Sildenafil Sitrat'ın Luteolitik Kapasite Üzerindeki Etkisinin Klinik ve Moleküler Olarak Araştırılması” başlıklı projede desteklenmeye hak kazandı.

Niliz İlayda Arslan, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hande Sultan Şahiner yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Erkek Ratlarda Bisfenol A, F ve S'nin DNA Hasarı, Oksidatif Stres ve Aorta Histopatolojisi Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi” başlıklı projede desteklenmeye hak kazandı.

Yeşim Sağlam ve Göksu Aksu, Biyokimya Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Uzm. Biyolog Gamze Gültekin yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Leishmaniasis'in Farklı Evrelerindeki Köpeklerde Fibroblast Büyüme Faktörü-23 ve Alfa-Klotho Konsantrasyonları ile İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi” başlıklı projede 6 ay süreyle STAR bursiyeri olarak görev almaya hak kazandı.

Desteklenen öğrenciler aylık 750 TL burs alacak ve süreç sonunda bir sonuç raporu hazırlayacaklar.

Proje yürütücüleri ve bursiyer öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

https://pbs.twimg.com/card_img/1468575287709470726/drqyvfVc?format=jpg&name=small

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2247-c-stajyer-arastirmaci-burs-programi-star

 

 

 


20211215143707-V19CKMR77GE57AOKAPAK-000051598798095948164093.jpg