Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Araştırma Görevlimizin Projesine TÜBİTAK’tan Destek


Üniversitemiz Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Arş. Gör. Songül Erdoğan’ nın yürütücülüğündeki ‘’ Canine Visceral Leishmaniazis ile Doğal Enfekte Köpeklerde Resveratrolün Sağaltım Etkinliğinin Araştırılması’’ başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1002 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibinde;  Üniversitemiz  Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kerem Ural, Prof. Dr. Serdar Paşa, Doç. Dr. Hasan Erdoğan, Doç. Dr. Mehmet Gültekin, Öğretim Görevlisi Tahir Özalp, Van Yüzüncü Yıl Veteriner Fakültesi Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Adnan Ayan, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Canberk Balikçi, ile Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi ve eş zamanlı olarak Üniversitemiz Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi İsmail Günal yer alıyor.

Proje yürütücüsü Songül Erdoğan proje ile doğal bir bileşen olan ve anti-leishmanial etkinliği in vitro olarak kanıtlanmış resveratrol’ ün Canine Visceral Leishmaniazis ile doğal enfekte köpeklerdeki sağaltım etkinliğinin ortaya konulmasının amaçlandığını ifade etti.

Proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

 

 

Haber: https://www.adu.edu.tr/tr/haber/arastirma_gorevlimizin_projesine_tubitaktan_destek-1000086464


20210602110701-KPSONGULERDOGANPROJE-000049298680356949153813.jpeg