Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Araştırma Görevlimizin Projesine TÜBİTAK’tan Destek


Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Hande Sultan ŞAHİNER’in yürütücülüğünü yaptığı “Erkek Ratlarda Bisfenol A, F ve S’nin DNA Hasarı, Oksidatif Stres ve Aorta Histopatolojisi Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi” isimli proje, “TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibinde Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cavit KUM, Prof. Dr. Selim SEKKİN, Prof. Dr. Şadiye KUM, Doç. Dr. Murat BOYACIOĞLU ve Öğr. Gör. Özge BARDAKÇI YILMAZ araştırmacı olarak bulunmaktadır. 

Öğretim elemanımızı ve proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 

Arş. Gör. Dr. Hande Sultan ŞAHİNER