Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Öğretim Üyelerimiz Sağlık ve Tarım Bakanlığı Komisyonlarında Görevlendirildi


Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışma komisyonlarında görevlendirildi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce insan ve hayvan sağlığı açısından önemli zoonotik hastalıklarla mücadele, korunma ve kontrol önlemlerinin alınabilmesi amacıyla "Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi" çalışma kurulu oluşturuldu.  Yürütülecek çalışmalar kapsamında Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Serdar Diker "Salmonella Çalışma Kurulu’nda", Doç. Dr. Serkan Bakırcı "Zoonotik Enfeksiyonlar Çalışma Kurulu’nda" görevlendirildi.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce "Sağlıklı İnsan için Sağlıklı Hayvan" yaklaşımında hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konuları ile bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarının daha etkin bir biçimde yürütülebilmesi ve bilimsel temellere dayalı mücadele stratejileri geliştirilmesi için "Hayvan Sağlığı Dayanışma Komisyonu" oluşturuldu. Yürütülecek çalışmalar kapsamında Prof. Dr. K. Serdar Diker "Epidemiyoloji Komisyonu’nda" Prof. Dr. Şükrü Kırkan "Tüberküloz ve Paratüberküloz Komisyonu’nda" görevlendirildi.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce veteriner tıbbi ürünlerin izlenmesi kapsamında gıda güvenliğinin sağlanması ve Veteriner Hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, elde edilecek epidemiyolojik veriler ile hayvan hastalıkları ve zararlıları ile etkin bir şekilde mücadele oluşturulması amacıyla kurulan "E-Reçete Sistemi, İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Aşı Takip Sistemi (ATS)" hakkında akademik değerlendirme çalışmaları başlatıldı, Yürütülecek çalışmalar kapsamında Prof. Dr. Cavit Kum "E-Reçete Sistemi Değerlendirme Kurulu’nda"  görevlendirildi.

Öğretim üyelerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Prof. Dr. Cavit KUM

Prof. Dr. K. Serdar DİKER

Prof. Dr. Şükrü KIRKAN

Doç. Dr. Serkan BAKIRCI

 


20210408135741-MASYS4GMTS93BRESIM12-000017260023470524524347.jpg