Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı


        ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı 30 Mart 2020 tarihinden itibaren öğrencilerin erişimine açılacaktır. Öğrenciler Uzaktan Eğitim Portalı üzerinden ders bilgilerine, ders programına, ders dokümanlarına, yardımcı dosyalara ulaşabilecek aynı zamanda dönem başında planlanan öğretim programındaki ders saatlerinde eş zamanlı etkileşimli (senkron) derslere katılabileceklerdir. Etkileşimli dersler kayıt altına alınacak ve sonrasında izlenebilecektir. Öğrencilerimizin bu süreç ile ilgili duyuruları Üniversitemiz ana sayfasından https://www.adu.edu.tr  takip etmesi önem taşımaktadır.