Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Komisyonlar

 

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Selim SEKKİN (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ

Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA

Prof. Dr. Hüsnü Erbay BARDAKCIOĞLU

Prof. Dr. Şule Yurdagül ÖZSOY

Prof. Dr. Göksel ERBAŞ

Prof. Dr. Uğur PARIN

Doç. Dr. Figen SEVİL KİLİMCİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BOZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Cemil  ŞAHİNER

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Nur AKKOÇ

Ögr. Gör. Özden DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL

Özkan BALABAN

 

 

Ayıklama ve İmha Komisyonu

Selda MANAV

Varol İLGÜYER

 

Biyogüvenlik Komisyonu

Prof. Dr. Uğur PARIN

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Cevdet PEKER

Öğr. Gör. Dr. Asude Gülçe GÜLER

Gamze GÜLTEKİN

Özkan BALABAN

 

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ

Prof. Dr. Göksel ERBAŞ

Kadriye Kevser KILIÇ

 

Eğitim -Öğretim Koordinasyon  Kurulu

Prof. Dr. Ahmey NAZLIGÜL

Prof. Dr. Ahmet G. ÖNOL

Prof. Dr. Göksel ERBAŞ

Doç. Dr. Hasan ERDOĞAN

 

Yemek Kontrol Komisyonu

 Prof. Dr. Cavit KUM

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ

Dr. Öğr. Üyesi Sadık BÜYÜKYÖRÜK

 

ADÜSEM Komisyonu

 Prof. Dr. Şadiye KUM

Prof. Dr. Özcan CENGİZ

Prof. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL

 

Yayın Alt Komisyonu

 Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ

Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK

Prof. Dr. Pınar Alkım ULUTAŞ (Dergi Editörü)

Doç. Dr. Figen SEVİL KİLİMCİ

 

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Hüsnü Erbay BARDAKÇIOĞLU

Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ

Prof. Dr. Selim SEKKİN

Prof. Dr. Göksel ERBAŞ

Ögr. Gör. Özden DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL  

Özkan BALABAN

Eren Özgürcan YAVAŞ

Hanifi Alperen YILDIRIM

 

Mezunlar Komisyonu

Prof. Dr. Ülker EREN

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Figen Sevil KİLİMCİ

Dr. Öğr. Üyesi  Onur TATLI

Dr. Öğr. Üyesi  Ece KOÇ YILDIRIM

 

Anket Komisyonu

Prof. Dr. Erbay BARDAKCIOĞLU

Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK

Doç. Dr. Uğur PARIN

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet KAYA

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Prof. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY

Prof. Dr. Göksel ERBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ

 

ÇEP Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet NAZLIGÜL

Prof. Dr. Murat SARIERLER

Prof. Dr. Funda KIRAL

Prof. Dr. Şükrü KIRKAN

Prof. Dr. Filiz KÖK

Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA

Prof. Dr. Selim SEKKİN

Prof. Dr. Göksel ERBAŞ

Doç. Dr. Hasan ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ

 

Ders Eşdeğerlik ve İntibak Komisyonu

Dr.Öğretim Üyesi Niyazi KÜÇÜK

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KOÇAK KIZANLIK

Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Kaya

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

 

Piyasa Fiyat Araştırma Görevlileri

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ

Prof. Dr. Uğur PARIN

Dr. Öğretim Üyesi Onur TATLI

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Serkan BAKIRCI

Prof. Dr.  Murat BOYACIOĞLU

 

Muayene ve Kabul Komisyon Üyeleri

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Göksel ERBAŞ

Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA

Ömer Faruk İPEK

Murat YÜZBAŞI

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Mehmet Tolga TAN

Prof. Dr. Özcan CENGİZ

 

Klinik Eğitim Koordinasyon Kurulu

Klinik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Melih AKSOY

Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat SARIERLER

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Beyazıt MUSAL

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Melih AKSOY

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim

Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ

Çiftlik Hayvanları Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Bilginer TUNA

ADÜZEM Birim Sorumluları

Doç. Dr. Cengiz ÜNSAL (Birim Uzaktan Eğitim Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Uğur UÇAN
Dr. Öğr. Üyesi İ .Gökce YILDIRIM
Arş. Gör. M. Onur AK

Burcu UYSAL

 

 

 

 

 

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Veteriner Fakültesi

Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları

 

Eğitim-öğretim esasları

MADDE 14

(3)Eğitim Programının yürütülmesi ile ilgili düzenlemeleri Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu yapar. Kurul, biri eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı ile Yönetim Kurulunun görevlendireceği iki öğretim üyesinden oluşur ve yönergede belirtilmiş olan görevleri yürütür. Gerekli durumlarda, Yönetim Kurulu onayı ile alt kurullar oluşturabilir.

 

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

YAYIN YÖNERGESİ*[1]

 

Yayın Alt Komisyonları

Madde 6- Her fakülte, yüksekokul, enstitü ve merkezde dekan veya müdür tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimin yönetim kurulu tarafından seçilecek en az iki en fazla dört öğretim üyesinden oluşur. Birimin dergisi olması durumunda derginin editörü bu komisyonun doğal üyesidir. Yayın alt komisyonları kararları oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar Üniversite Yayın Komisyonuna sunulur.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Staj Yönergesi *

Staj komisyonu

MADDE 5 – (1)Staj Komisyonu, zorunlu staj uygulaması olan bölüm veya birimlerde öğrencilerin staj ve eğitim uygulama çalışmalarını düzenlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulur. Staj yerlerinin belirlenmesi, öğrenciler tarafından önerilen staj yerlerinin uygunluğunun kararlaştırılması ve stajların değerlendirilmesi staj komisyonunun görevleri arasındadır. (2) Staj Komisyonu, bölümlerde bölüm kurulu, birimlerde ise birim yönetim kurulu tarafından oluşturulur.

Veteriner Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen ;

h) Staj Komisyonu : Bir dekan yardımcısı başkanlığında Yönetim Kurulunun belirleyeceği üç öğretim üyesinden oluşan komisyonu ifade eder.