ADÜ Menü

Veteriner Fakültesi

Komisyonlar

2019-2023 yılları Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
 
Prof.Dr. Hayrettin ÇETİN
Prof.Dr. Mustafa SANDIKÇI
Prof.Dr. Mehmet Erkut KARA
Prof.Dr. Mehmet Tolga TAN
Doç.Dr. Bekir Hakan KÖKSAL
Murat DURMAZ
Yahya ÖZDEMİR
Varol İLGÜYER
 
 
 
EAEVE Komisyonu
 
Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY
Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN
Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA
 Prof. Dr. Levent KARAGENÇ
Doç. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL
Doç. Dr. Selim SEKKİN
Murat DURMAZ
 

 

Ayıklama ve İmha Komisyon

Selda MANAV
Varol İLGÜYER

 

 

Tıbbi Atık Komisyonu

Prof. Dr. Süheyla TÜRKYILMAZ
Doç. Dr. Hamdi AVCI
Uzman Asude Gülçe GÜLER
Yahya ÖZDEMİR

 

 

Burs Komisyonu

Doç. Dr. Serap SAVAŞAN
Doç. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL
Sebahat BAYRAM ONARICI

 

 

Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Komisyonu
 
Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK
Doç. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Devrim BEYAZ

 

Adnan Menderes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Uygulama Esasları
 
Eğitim-öğretim esasları
MADDE 14

(3)Eğitim Programının yürütülmesi ile ilgili düzenlemeleri Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu yapar. Kurul, biri eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı ile Yönetim Kurulunun görevlendireceği iki öğretim üyesinden oluşur ve yönergede belirtilmiş olan görevleri yürütür. Gerekli durumlarda, Yönetim Kurulu onayı ile alt kurullar oluşturabilir.

 

 
Yemek Kontrol Komisyonu
 
Prof. Dr. Cavit KUM
Yrd. Doç. Dr. Devrim BEYAZ
Yrd. Doç. Dr. Sadık BÜYÜKYÖRÜK

 

 

 
ADÜSEM Komisyonu
 
Prof. Dr. Şadiye KUM
Doç. Dr. Özcan CENGİZ
Doç. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL

 

 

Yayın Alt Komisyonu
 
Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN
Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK
Prof. Dr. Ülker EREN
Prof. Dr. Nihat TOPLU (Dergi Editörü )

 

 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YAYIN YÖNERGESİ*[1]
 
Yayın Alt Komisyonları
Madde 6- Her fakülte, yüksekokul, enstitü ve merkezde dekan veya müdür tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimin yönetim kurulu tarafından seçilecek en az iki en fazla dört öğretim üyesinden oluşur. Birimin dergisi olması durumunda derginin editörü bu komisyonun doğal üyesidir. Yayın alt komisyonları kararları oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar Üniversite Yayın Komisyonuna sunulur.

 

Vedek Komisyonu
Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN
Prof. Dr. Şükrü KIRKAN
Prof. Dr. Filz KÖK
Doç. Dr. Özcan CENGİZ
Yrd. Doç. Dr. Serap ÜNÜBOL  AYPAK
Murat DURMAZ
Yahya ÖZDEMİR
Özkan  BALABAN

 

 

 
Mezunlar Komisyonu
Doç. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL
Yrd. Doç. Dr. Erden Sedat ARSLAN
Arş. Gör. Dr. Aysun KOÇ
Arş. Gör. Onur TATLI

 

Anket Komisyonu

Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK
Doç. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL

 

 

 

 

 

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Nihat TOPLU
Doç. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY
Doç. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL

 

Adnan Menderes Üniversitesi Staj Yönergesi *

Staj komisyonu

MADDE 5 – (1)Staj Komisyonu, zorunlu staj uygulaması olan bölüm veya birimlerde öğrencilerin staj ve eğitim uygulama çalışmalarını düzenlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulur. Staj yerlerinin belirlenmesi, öğrenciler tarafından önerilen staj yerlerinin uygunluğunun kararlaştırılması ve stajların değerlendirilmesi staj komisyonunun görevleri arasındadır. (2) Staj Komisyonu, bölümlerde bölüm kurulu, birimlerde ise birim yönetim kurulu tarafından oluşturulur.

Veteriner Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen ;

h) Staj Komisyonu : Bir dekan yardımcısı başkanlığında Yönetim Kurulunun belirleyeceği üç öğretim üyesinden oluşan komisyonu ifade eder.

 

 


 

 

Tasarım : İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Tasarım & Uygulama & Kodlama : Bilgi İşlem Web Tasarım Grubu