Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Komisyonlar

2019-2023 yılları Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
 
Prof.Dr. Cavit KUM
Prof.Dr. Mustafa SANDIKÇI
Prof.Dr. Mehmet Erkut KARA
Prof.Dr. Mehmet Tolga TAN
Prof.Dr. Bülent ULUTAŞ
Murat DURMAZ
Yahya ÖZDEMİR
Özkan BALABAN
Varol İLGÜYER
 
 
EAEVE Komisyonu
 
Prof. Dr. Selim SEKKİN
Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ
Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA
 Prof. Dr. Hüsnü Erbay BARDAKCIOĞLU
Prof. Dr. Hamdi AVCI
Doç.Dr. Göksel ERBAŞ
Doç.Dr. Uğur PARIN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BOZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Figen SEVİL KİLİMCİ
Araş.Gör. Dr. Cemil  ŞAHİNER
Murat DURMAZ
 

 

Ayıklama ve İmha Komisyon

Selda MANAV
Varol İLGÜYER

 

 

Biyogüvenlik Komisyonu

Prof. Dr. Pınar ALKIM ULUTAŞ
Prof. Dr. Hamdi AVCI
Doç. Dr. Uğur PARIN
Araş.Gör. Dr. Cevdet PEKER
Öğr. Gör. Dr. Asude Gülçe GÜLER
Gamze BALAT
Öskan BALABAN

 

 

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ

Doç.Dr. Göksel ERBAŞ

Kadriye Kevser KILIÇ

 

Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Komisyonu
 
 
Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA
Doç. Dr. Göksel ERBAŞ
Doç. Dr. Hasan ERDOĞAN

 

Adnan Menderes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Uygulama Esasları
 
Eğitim-öğretim esasları
MADDE 14

(3)Eğitim Programının yürütülmesi ile ilgili düzenlemeleri Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu yapar. Kurul, biri eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı ile Yönetim Kurulunun görevlendireceği iki öğretim üyesinden oluşur ve yönergede belirtilmiş olan görevleri yürütür. Gerekli durumlarda, Yönetim Kurulu onayı ile alt kurullar oluşturabilir.

 

 
Yemek Kontrol Komisyonu
 
Prof. Dr. Cavit KUM
Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ
Dr. Öğr. Üyesi Sadık BÜYÜKYÖRÜK

 

 

 
ADÜSEM Komisyonu
 
Prof. Dr. Şadiye KUM
Doç. Dr. Özcan CENGİZ
Doç. Dr. Bekir Hakan KÖKSAL

 

 

Yayın Alt Komisyonu
 
Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ
Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK
Prof. Dr. Pınar Alkım ULUTAŞ (Dergi Editörü )
Dr. Öğr. Üyesi Figen SEVİL-KİLİMCİ

 

 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YAYIN YÖNERGESİ*[1]
 
Yayın Alt Komisyonları
Madde 6- Her fakülte, yüksekokul, enstitü ve merkezde dekan veya müdür tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimin yönetim kurulu tarafından seçilecek en az iki en fazla dört öğretim üyesinden oluşur. Birimin dergisi olması durumunda derginin editörü bu komisyonun doğal üyesidir. Yayın alt komisyonları kararları oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar Üniversite Yayın Komisyonuna sunulur.

 

Vedek Komisyonu
Prof. Dr. M. Erkut KARA (Başkan)
Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ (Üye)
Prof. Dr. Şükrü KIRKAN (Üye)
Prof. Dr. Özcan CENGİZ (Üye)
Dr Öğr. Üyesi. Ömer SEVİM (Üye)
Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur AKKOÇ (Üye)
Murat DURMAZ (Üye)
Yahya ÖZDEMİR (Üye)
Özkan  BALABAN (Üye)

 

 

 
Mezunlar Komisyonu
Prof.Dr. Ülker EREN
Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Figen Sevil KİLİMCİ
Arş. Gör.Dr. Onur TATLI
Arş. Gör.Dr.Ece KOÇ YILDIRIM

 

Anket Komisyonu

Prof. Dr. Erbay BARDAKCIOĞLU
Prof. Dr. Ayşegül BİLDİK
Doç. Dr. Uğur PARIN
Arş.Gör. Dr. Mehmet KAYA

 

 

 

 

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Hakkı Bülent BECERİKLİSOY
Doç. Dr. Göksel ERBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ
 

Adnan Menderes Üniversitesi Staj Yönergesi *

Staj komisyonu

MADDE 5 – (1)Staj Komisyonu, zorunlu staj uygulaması olan bölüm veya birimlerde öğrencilerin staj ve eğitim uygulama çalışmalarını düzenlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulur. Staj yerlerinin belirlenmesi, öğrenciler tarafından önerilen staj yerlerinin uygunluğunun kararlaştırılması ve stajların değerlendirilmesi staj komisyonunun görevleri arasındadır. (2) Staj Komisyonu, bölümlerde bölüm kurulu, birimlerde ise birim yönetim kurulu tarafından oluşturulur.

Veteriner Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen ;

h) Staj Komisyonu : Bir dekan yardımcısı başkanlığında Yönetim Kurulunun belirleyeceği üç öğretim üyesinden oluşan komisyonu ifade eder.

 

ÇEP KOMİSYONU
Prof. Dr. Ahmet NAZLIGÜL
Prof. Dr. Murat SARIERLER
Prof. Dr. Funda KIRAL
Prof. Dr. Şükrü KIRKAN
Prof. Dr. Filiz KÖK
Prof. Dr. Mehmet Erkut KARA
Prof. Dr. Selim SEKKİN
Doç. Dr. Göksel ERBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Devrim BEYAZ
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERDOĞAN

 

KALİTE KOMİSYONU

 Prof.Dr. Mehmet Erkut KARA 

 Prof.Dr. Hüsnü Erbay BARDAKÇIOĞLU 

 Prof.Dr. Bülent ULUTAŞ

Prof.Dr. Selim SEKKİN 

Doç.Dr. Göksel ERBAŞ 

Murat DURMAZ (Fakülte Sekreteri) 

Özkan BALABAN (Teknisyen)