Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Filiz KÖK
Besin/gıda Hijyeni ve Teknolojisi   Bölümü
 
 
Prof. Dr. Murat SARIERLER
Klinik Bilimler Bölümü
 
 
Prof. Dr. Şükrü KIRKAN
     Klinik Öncesi Bilimler  Bölümü
 
 
Prof. Dr. Funda KIRAL
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
 
Prof. Dr. Ahmet G.ÖNOL
 Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü