Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Ergün Ö. GÖKSOY
Besin/gıda Hijyeni ve Teknolojisi   Bölümü
 
 
Prof. Dr. Melih AKSOY
Klinik Bilimler Bölümü
 
 
Prof. Dr. Selim SEKKİN
     Klinik Öncesi Bilimler  Bölümü
 
 
Prof. Dr. İlknur DABANOĞLU
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
 
Prof. Dr. Ahmet G.ÖNOL
 Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü