Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

EAEVE

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2005 yılında European Association of Establishment for Veterinary Education (EAEVE)’ye üye olmuştur. EAEVE’nin uzmanlar komitesi ve öğrenci temsilcisi Fakültemize ilk ziyaretlerini 10-14 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirmişlerdir. İlk değerlendirme sonrasında sunulan ziyaret raporunda, Fakültemizin bazı eksiklikleri tespit edilmiş, bunların tamamlanması için süre verilmiştir. Bu ziyaret ayrıca Fakültemiz Yönetimine ve Öğretim Üyelerimize eğitim-öğretim politikamızın yeniden değerlendirilmesi için önemli bir katkı yapmıştır.

Stage 1 Self Evaluation Report (2011)

Stage 1 Visitation Report (2011)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetimi ve Öğretim Üyeleri raporda açıklanan yetersizlikler üzerine odaklanmış, gerek laboratuvarlar ve deney hayvanları ünitesi gerekse Araştırma Uygulama  Hastanesinde, ilk ziyarette belirlenen eksikliklerin giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış, EAEVE’den 2. ziyareti istemiştir. EAEVE, 22-24 Mart 2015 tarihlerinde bu ziyareti gerçekleştirmiş ve ilk ziyarette tespit edilen eksikliklerin önemli ölçüde giderildiğini belirtmiştir. Fakültemiz, Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihlerinde gönderilen gelişim raporlarına istinaden, 11 Mayıs 2016 tarihinde Uppsala’da (İsveç) yapılan toplantıda ECOVE tarafından APPROVAL kategorisiyle sertifikalandırılmıştır.

Stage 1 Re-Self Evaluation Report (2015)

Stage 1 Re-Visitation Report (2015)

Fakültemizin en son EAEVE akreditasyon durumu değerlendirmesi 11-15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilecek ziyarete yönelik fakültemizin hazırladığı özdeğerlendirme raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

FVMADU Self Evaluation Report (2021)

FVMADU Self Evaluation Report Annexes (2021)

 

2021 tarihli EAEVE ziyareti Sonuç Raporu (Final Report)

 

ECOVE Akreditasyon Durumu Kararı