Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

ADÜ Veteriner Fakültesi Nöbetçi Klinik Uygulama Esasları

MADDE 1 – (1) Nöbetçi Klinik Uygulaması, VIII. yarıyılda yer alan “VET 430 Nöbetçi Klinik Uygulama I” ve IX. yarıyılda yer alan “VET 529 Nöbetçi Klinik Uygulama II” derslerini içeren zorunlu bir uygulamadır. Öğrenciler bu derslerde, her yarıyılda 48 saat olmak üzere toplam 96 saat klinik nöbeti tutarlar.

MADDE 2 – (1) Nöbetçi Klinik Uygulaması Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji ile İç Hastalıkları Anabilim Dalları öğretim üyesi/leri gözetiminde, hafta içi mesai sonu ve hafta sonları tüm gün yürütülür.

MADDE 3 – (1) Nöbetçi Klinik Uygulama derslerinin değerlendirilmesi, devam dikkate alınarak başarılı/başarısız şeklinde yapılır.  Öğrenciler 16 saate kadar olan devamsızlıklarını aynı yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Devamsızlığın 16 saati geçmesi durumunda ders tekrar edilir.

MADDE 4 – (1) Nöbetçi Klinik Uygulama dersleri ile ilgili düzenlemeleri Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu yapar.