Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Biyogüvenlik

 

Fakültemiz Biyogüvenlik Rehberi, Atık Yönetim Planı ve Kimyasal Atıkların Depolanması ve Bertarafına ilgili belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyogüvenlik Rehberi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyogüvenlik Rehberinin amacı kaliteli eğitim ve hizmet verilmesinin sürekliliğini sağlamaktır. Bu kapsamda hastane personeli, öğrencileri ve hasta sahiplerini zoonotik hastalıklardan korumak, öğrencilerin infeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile hastalık izleme usulleri hakkında en iyi eğitimi almalarını sağlamak, hasta sahipleri ve toplumdaki diğer insanları hayvanlardaki ve insanlardaki infeksiyöz hastalıklardan korunma ve önleme konularında bilgilendirmek öncelikli amaçlarındandır. Ayrıca eğitim ve hizmet işleri yürütülürken yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında gerekli biyogüvenlik önlemlerin hakkında öğrenci ve personeli bilgilendirmek, kontrolü sağlamak zorunluğu esastır. Tüm bunlara ek olarak tıbbi atıkları, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplamak, geçici depolamak, geri kazanılması, taşınması ve nihai bertarafları için çalışmak Aydın ADÜ Veteriner Fakültesi Biyogüvenlik Programı’nın önceliklerindendir.

Bu amaçlardan yola çıkılarak hazırlanan bu rehber Veteriner Fakültesi eğitim, araştırma ve hizmet işlemleri esnasında uyulması ve uygulanması gerekli olan temel biyogüvenlik prensiplerini içermektedir. Bu rehberde yer alan temel kuralların öğrenci, idari ve akademik personel ile hasta sahipleri tarafından bilinmesi ve uygulanması hastane kaynaklı infeksiyonların ve zoonotik hastalık risklerinin azaltılmasına destek olacaktır. Biyogüvenlik rehberinde yer alan kurallar ve prensipler öncelikli olarak öğrenci, personel ve hasta sahipleri ve ziyaretçilerin sağlığını korumaya yönelik tedbirleri içermektedir. Ayrıca Atık Yönetim Planı ile koordine olarak hazırlanmış bu rehberde halk sağlığı ve çevrenin korunması amaçlı prensiplere de önem verilmiştir.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Atık Yönetimi Planı

Sürekli ilerleyen bilim ve teknoloji, yeni hizmet ve ürünler sunduğu gibi giderek daha fazla yeni atık ürünlere de neden olmaktadır. Atık ürünlerin doğaya ve çevreye zarar vermeden ortadan kaldırılması, kurumların olduğu kadar kişilerin de çevre bilincine sahip davranışlarıyla sağlanabilir.
Fakültemiz çağdaş ve bilimsel bilgilerle donanmış “Veteriner Hekim” yetiştirmenin yanında, klinik ve laboratuvarlar hizmetlerini de yürütmektedir. Fakültemiz hizmetlerinden kaynaklanan, çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü atık ürünlerin zararsız hale getirilmesi öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktır. Bu nedenle çalışan akademik ve idari personelimiz, öğrenci ve hasta sahiplerimizin uygun ve sağlıklı ortamlarda bulunmaları için her türlü özeni göstermemiz gerekmektedir. Fakültemiz “Atık Yönetimi Planı” görevli komisyon tarafından; “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 3285 sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri dikkate alınarak güncellenmiştir.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kimyasal Atıkların Deponması ve Bertarafı

Kimyasal atık eğitim, araştırma, tanı ve tedavi işlemleri sırasında üretilen tehlikeli atıklardır. Laboratuvarlarda araştırma ve eğitim sırasında ortaya çıkan kimyasal atıkların solunum veya deri yoluyla zararlı etkileri ortaya çıkabilir aynı zamanda çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle laboratuvarlarda açığa çıkan sıvı ya da katı atık kimyasalların diğer biyolojik, patolojik ve radyolojik atıklarla ve genel çöp ile karışmaması gerekmektedir.