Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Genel Bilgiler

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ilk olarak 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 1992 yılında yapılan bir değişiklikle Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer almıştır. Fakültenin Kurucu Dekanlığına ise Prof. Dr. Necdet Güzel atanmıştır. Fakülte 07.09.1993 tarihinden itibaren de fiilen eğitime başlanmıştır. 1993 yılından itibaren ilk üç yıl öğrencilerimiz, imzalanan bir protokol çerçevesinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretime başlatılmıştır ve oradan mezun olmuşlardır. Aydın’da Eğitim Öğretim faaliyetlerine ilk olarak 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Aydın Tarım İl Müdürlüğü’ne ait geçici binada başlamıştır. Veteriner Fakültesine bağlı olarak Araştırma, Uygulama ve Eğitim amacıyla kurulan Hayvan Hastanesinin 04.10.1999 tarihinde hizmete girmesi ile Veteriner Fakültesi tüm birimleri ile Adnan Menderes Üniversitesi Batı yerleşkesi olarak ifade edilen Aydın ili, Merkez-Efeler ilçesi, Işıklı mahallesi sınırları içinde bulunan yerleşkeye taşınmıştır. Fakültemizin Dekanlığını, Kurucu Dekan olarak göreve başlayan Prof. Dr. Necdet GÜZEL 2002 yılına kadar sürdürmüştür. Bu görevi 2003-2007 yılları arasında Prof. Dr. Hasan EREN, 2007-2011 yılları arasında Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL, 2011-2014 yılları arasında Prof. Dr. Hasan EREN, 2014-2019 yılları arasında Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY yürütmüştür. Halen Dekanlık görevini Prof. Dr. Cavit KUM yürütmektedir. Fakültemiz 2009-2013 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin TSE’den alınan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan tek fakültesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. Fakültemiz halen Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) ve Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Üyesidir. Mayıs 2016 döneminde beş yıl süre ile EAEVE onayı, Aralık 2016 döneminde de VEDEK tarafından yedi yıl süre ile akredite onayı almıştır.
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, Fakültemiz 03.07.1992 tarihli 3837 Sayılı Kanun ile Adnan Menderes Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Fakülte eğitim-öğretim faaliyetine 1993 yılında başlamış olup, ilk iki yıl alınan öğrenciler fiziki alan ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı eğitim-öğretimlerini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde sürdürmüştür. Aydın’daki eğitim-öğretim faaliyeti, 1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında geçici bir binada başlatılmıştır. Araştırma, uygulama ve eğitim amacıyla yapılan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının 2000 yılında hizmete girmesi ile Fakültenin tüm birimleri Adnan Menderes Üniversitesi Batı Yerleşkesine taşınmıştır. Fakülte 2010 yılında Anabilim Dalı Blokları ve Eğitim –Öğretim bloğu yapılarının tamamlanması ile kaliteli bir eğitim-öğretim verilmesi yolunda önemli bir adım atmıştır. Fakülte Batı Yerleşkesindeki gelişimini hızlı bir biçimde ve hedeflenen plan çerçevesinde devam ettirmektedir. Fakülte 2003 yılında Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’ne (EAEVE) üye olmuştur.
Veteriner hekimliği alanında ulusal ve uluslararası standartlarda, yeterli bilgi ve beceriye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek. Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.
Ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim kalitesi, araştırma ve hizmet faaliyetleri ile tanınan bir Veteriner Fakültesi olmak, Veteriner Hekimlik konusunda tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikli veteriner hekimler yetiştiren, bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalarda bulunan, uluslararası düzeyde tanınan ve mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olmaktır.
Veteriner Fakültesi Aydın ili Efeler-Merkez ilçesi, Işıklı Mahallesinde bulunan Batı Yerleşkesinde toplam 170.000 m² açık, 19.097 m² kapalı alana sahip 11 adet blokta hizmet vermektedir. Toplam 10484 metrekare eğitim alanı, 335 metrekare sosyal ve kültürel alan 158 metrekare öğrenci-personel yemekhanesi, 11 adet (toplam 580 metre kare) toplantı salonu mevcuttur.
6 amfi, 4 derslik, 1 kütüphane, 1 internet salonu, 2 mikroskop laboratuvarı, 2 kimya laboratuvarı, 1 anatomi laboratuvarı, 1 nekropsi salonu, Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi ve Deney Hayvanları Ünitesi mevcuttur.