Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Genel Bilgiler

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, Fakültemiz 03.07.1992 tarihli 3837 Sayılı Kanun ile Adnan Menderes Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Fakülte eğitim-öğretim faaliyetine 1993 yılında başlamış olup, ilk iki yıl alınan öğrenciler fiziki alan ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı eğitim-öğretimlerini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde sürdürmüştür. Aydın’daki eğitim-öğretim faaliyeti, 1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında geçici bir binada başlatılmıştır. Araştırma, uygulama ve eğitim amacıyla yapılan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının 2000 yılında hizmete girmesi ile Fakültenin tüm birimleri Adnan Menderes Üniversitesi Batı Yerleşkesine taşınmıştır. Fakülte 2010 yılında Anabilim Dalı Blokları ve Eğitim –Öğretim bloğu yapılarının tamamlanması ile kaliteli bir eğitim-öğretim verilmesi yolunda önemli bir adım atmıştır. Fakülte Batı Yerleşkesindeki gelişimini hızlı bir biçimde ve hedeflenen plan çerçevesinde devam ettirmektedir. Fakülte 2003 yılında Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’ne (EAEVE) üye olmuştur. Bu bağlamda 2009 yılında da fiziki alan ve eğitim-öğretim programlarında gerekli düzenlemeler yapılarak akreditasyon başvurusunu yapmış ve denetleme süreci ile ilgili olarak yurt dışından gelen bir heyet tarafından 10-14 Ekim 2011 tarihinde denetlenmiştir. Bu denetleme sonucunda Veteriner Fakültesi’nin ilgili komisyonun tuttuğu rapor doğrultusunda, gerekli düzenlemeleri yapması şartıyla, EAEVE’ye maksimum beş yıl içinde sisteme akredite olabileceği görüşü ortaya çıkmıştır. Veteriner Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları 30.12.2010 tarihinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmasıyla tamamlanmıştır. Bu süreçten sonra Kalite Kurulu çalışmalarına olağan aylık toplantılarla aralıksız olarak devam etmektedir. Kuruluşundan bugüne Fakülte Dekanlarımız; Prof. Dr. Necdet Güzel (22.05.1993 – 28.01.2003) Prof. Dr. Hasan EREN (28.01.2003 – 05.02.2007) Prof. Dr. Ahmet G. ÖNOL (05.02.2007–17.01.2011) Prof. Dr. Hasan EREN (17.01.2011- Devam Ediyor)
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, Fakültemiz 03.07.1992 tarihli 3837 Sayılı Kanun ile Adnan Menderes Üniversitesi bünyesine geçmiştir. Fakülte eğitim-öğretim faaliyetine 1993 yılında başlamış olup, ilk iki yıl alınan öğrenciler fiziki alan ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı eğitim-öğretimlerini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde sürdürmüştür. Aydın’daki eğitim-öğretim faaliyeti, 1995–1996 Eğitim-Öğretim yılında geçici bir binada başlatılmıştır. Araştırma, uygulama ve eğitim amacıyla yapılan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının 2000 yılında hizmete girmesi ile Fakültenin tüm birimleri Adnan Menderes Üniversitesi Batı Yerleşkesine taşınmıştır. Fakülte 2010 yılında Anabilim Dalı Blokları ve Eğitim –Öğretim bloğu yapılarının tamamlanması ile kaliteli bir eğitim-öğretim verilmesi yolunda önemli bir adım atmıştır. Fakülte Batı Yerleşkesindeki gelişimini hızlı bir biçimde ve hedeflenen plan çerçevesinde devam ettirmektedir. Fakülte 2003 yılında Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’ne (EAEVE) üye olmuştur.
Veteriner Fakültesi öğrencilerine uluslararası standartlarda çağın gerektirdiği lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi sağlamak; Veteriner Fakültesi öğrencilerine ve Veteriner Hekimlere mesleği ile ilgili tüm alanlarda gerekli araştırma, yenilik ve analitik düşünme yeteneğini kazandırmak; Veteriner Hekimliğin tüm disiplinlerinde toplumun ihtiyacı olan “Uzmanlar” yetiştirmek; Veteriner Hekimlerin yanı sıra bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası toplumlar tarafından kabul gören sürekli eğitim çalışmalarını oluşturup sürdürmek; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir “Veteriner Fakültesi” olmaktır. Bu bağlamda Veteriner Fakültemiz mesleği desteklemek adına; • Eğitim-öğretimi hayvan hastanesi ve eğitim çiftliklerinde uygulamalı olarak sürdürmeyi, • Tanısal, klinik, patolojik, koruyucu hekimlik, beslenme ve diğer hizmetleri vermeyi, • Özel ve kamu kuruluşlarına mesleki danışmanlıklar sağlamayı, • Gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili kuruluşlarında üretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı görevleri arasında bulundurmaktadır.
Ülkemiz ve coğrafyasında Veteriner Hekimler ve toplum için en önemli bilimsel ve mesleki bir sürekli eğitim merkezi olan; bilimsel ve mesleki alanda Batı Avrupa ile bütünleşerek öğretim elemanlarını alanında uluslararası uzmanlaşma eğitimlerine gönderen, uluslararası tanınır bir fakülte olmak adına İngilizce eğitim-öğretime yönelen bir Veteriner Fakültesi olmaktır.
Toplam 10484 metrekare eğitim alanı, 335 metrekare sosyal ve jkültürel alan 158 metrekare öğrenci-personel yemekhanesi, 11 adet (toplam 580 metre kare) toplantı salonu mevcuttur.
6 amfi, 4 derslik, 1 kütüphane, 1 internet salonu, 1 mikroskop laboratuvarı, 1 kimya laboratuvarı, Veteriner Fakültesi Araştırma ve uygulama Hastanesi, Deney Hayvanları Ünitesi, Anatomi laboratuvarı mevcuttur.