Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Amaç

Veteriner Fakültesinden mezun olan bir öğrencinin;

1.Hasta sahipleri, meslektaşları, mesleği ile ilgili kurumlar ve hizmet götürdüğü toplum ile sempatik bir dil kullanarak etkili iletişim kurması.

2-Karşılaştığı olguların kayıtlarını sağlıklı bir şekilde tutar ve bu olguları herkes tarafından anlaşılabilir bir dille prezante edebilmesi.

3-Multidisipliner bir ekibin üyesi olarak çalışması.

4-Bireysel olarak hizmet sunduğu alanda; hayvan ve hayvan sahiplerine karşı bir Veteriner Hekimin etik sorumluluklarının ve bu surumluluklarının çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin bilincinde olması.

5-Hizmet ürettiği Veteriner Hekim faaliyet alanları üzerine ekonomik ve duygusal baskıları bilir ve etkili bir şekilde yönetmesi.

6-Veteriner Hekimlik sanatının tedavi, hayvan refahı ve veteriner halk sağlığı gibi pek çok alanda gelecekteki yeri ve gelişimine katkı sağlayacak uygulamaların farkında ve bunları yapmaya istekli olması.

7-Veteriner Hekim faaliyet alanlarının tümünde temel bilgi birikimi ve organizasyon yeteneğine sahip olması.

8-Bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanması.

9-Mesleki standartlar ve meslek politikaları ile ilgili bilgi sahibi olması.

10-Hayatı boyunca, kişisel gelişim ve hayat boyu öğrenmenin zorunluluğu ve gerekliliğinin farkında olması.

11-Veteriner hekimin mesleki ve yasal sorumluluklarının farkında olur etik kurallar çerçevesinde hareket etmesi.

12-Belirsizliklerle baş edebilir ve değişikliklere uyum gösterebilmesi.

13-Bireysel eksikliklerinin farkında olur ve bu kısıtlarını gidermede profesyonel yardım ve destek bulmak için çaba göstermesi.

14-Temel veteriner hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olması.

15-Veteriner Hekim faaliyetlerinin dayanak aldığı bilim alanları (Anatomi, fizyoloji, yetiştiricilik, hayvan hastalıkları, teşhis, tedavi vs.) hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

16-Bir veteriner hekim olarak bireysel veya bir ekibin parçası olarak Zoonoz hastalıklar ile ilgili koruma ve kontrol çalışmalarının her aşamasında etkin görev yapabilmesi. amaçlanmaktadır.