Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Tarihçe

Kuruluş :

ADÜ Veteriner Fakültesi ilk olarak 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 1992 yılında yapılan bir değişiklikle Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer almıştır. Fakültenin Kurucu Dekanlığına ise Prof. Dr. Necdet Güzel atanmıştır. Fakülte 07.09.1993 tarihinden itibaren de fiilen eğitime başlanmıştır. 1993 yılından itibaren ilk 3 yıl alınan öğrenciler imzalanan bir protokol çerçevesinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretime başlatılmıştır ve oradan mezun olmuşlardır. Aydın’da Eğitim Öğretim faaliyetlerine ilk olarak 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Aydın Tarım İl Müdürlüğü’ne ait geçici binada başlamıştır.

Veteriner Fakültesine bağlı olarak Araştırma, Uygulama ve Eğitim amacıyla kurulan Hayvan Hastanesinin 04.10.1999 tarihinde hizmete girmesi ile Veteriner Fakültesi  tüm birimleri ile Adnan Menderes Üniversitesi Batı yerleşkesi olarak ifade edilen ilimiz Işıklı köyü sınırları içinde bulunan yerleşkeye taşınmıştır. Fakültenin tüm birim ve ilgili faaliyetler için gerekli binaların yapımı halen devam etmektedir. Fakültemizin  Dekanlığını, Kurucu Dekan olarak göreve başlayan Prof. Dr. Necdet GÜZEL 2002 yılına kadar sürdürmüştür. Bu görevi 2003-2007 yılları arasında Prof. Dr. Hasan EREN, 2007-2011 yılları arasında  Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL.2011-2014 yılları arasında Prof .Dr Hasan EREN, 2014-2019 yılları arasında Prof. Dr. Ergün Ömer GÖKSOY yürütmüştür.Halen Dekanlık görevini Prof.Dr. Cavit KUM  yürütmektedir