Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Misyon

Veteriner Fakültesi öğrencilerine uluslararası standartlarda çağın gerektirdiği lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi sağlamak; Veteriner Fakültesi öğrencilerine ve Veteriner Hekimlere mesleği ile ilgili tüm alanlarda gerekli araştırma, yenilik ve analitik düşünme yeteneğini kazandırmak; Veteriner Hekimliğin tüm disiplinlerinde toplumun ihtiyacı olan “Uzmanlar” yetiştirmek; Veteriner Hekimlerin yanı sıra bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası toplumlar tarafından kabul gören sürekli eğitim çalışmalarını oluşturup sürdürmek; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir “Veteriner Fakültesi” olmaktır. Bu bağlamda Veteriner Fakültemiz mesleği desteklemek adına; • Eğitim-öğretimi hayvan hastanesi ve eğitim çiftliklerinde uygulamalı olarak sürdürmeyi, • Tanısal, klinik, patolojik, koruyucu hekimlik, beslenme ve diğer hizmetleri vermeyi, • Özel ve kamu kuruluşlarına mesleki danışmanlıklar sağlamayı, • Gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili kuruluşlarında üretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı görevleri arasında bulundurmaktadır.