Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Sorumlu Veteriner Hekim

 
Araş. Gör. Hande Sulatn ŞAHİNER
Farmakaoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı