Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

ADÜ Veteriner Fakültesi İntörn Programı Uygulama Esasları

MADDE 1 – (1) İntörn Programı,  X. yarıyılda yürütülen ve Eğitim-Öğretim Programında belirtilen zorunlu ve seçmeli uygulamalardan oluşan bir derstir.

MADDE 2 – (1) İntörn Programında yer alan “Klinik Uygulama” Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji ile İç Hastalıkları Anabilim Dalları tarafından yürütülür. Öğrenciler üç grup halinde dönüşümlü olarak anabilim dallarında eğitim alırlarMADDE 3 – (1) Öğrenciler İntörn Programında yer alan seçmeli uygulamalardan sadece birini programlarına alırlar. Seçmeli uygulamaların tercih işlemi, IX yarıyıl bütünleme sınav döneminde “İntörn Programı Seçmeli Uygulama Tercih Formu” doldurularak yapılır.

MADDE 4 – (1) Öğrenciler tercihlerini ilgi alanları doğrultusunda formda seçmeli uygulamaların karşısındaki alanlara 1, 2, 3 şeklinde kodlarlar. Her öğrenci üç tercihini de formda belirtmek zorundadır. Tercih döneminde tercih yapmayan ya da formu eksik dolduran öğrenciler, kendileri için Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş olan seçmeli ders uygulamasını programlarına almak zorundadır.

MADDE 5 – (1) Bir seçmeli uygulamaya, İntörn Programına kayıt yaptıran öğrencilerin en fazla % 40’ı yerleştirilebilir.

MADDE 6 – (1) Tercihlerin değerlendirilmesinde, İntörn Programı Seçmeli Uygulama Tercih Formu’ndaki bilgiler göz önünde bulundurulur. Seçmeli uygulamalara belirlenen kontenjan sayısından daha fazla tercih yapılması durumunda, yerleştirme işleminde öğrencilerin yedinci yarıyıl sonu transkript ortalaması esas alınır.

MADDE 7 – (1) İntörn Programı dersinin başarı durumunun belirlenmesinde;
a) İntörn Programında ara sınav yapılmaz. Başarı durumu, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile belirlenir.
b) Öğrencilerin dersteki uygulamaların her birinden (Klinik Uygulama, Besin Hijyeni-Gıda Güvenliği Uygulamaları ve Seçmeli Uygulama) yüz tam not üzerinden en az altmış not alması gerekir. İntörn Programı dersinin genel başarı notu, program içerisinde yer alan bu üç farklı uygulamanın yarıyıl sonu/bütünleme sınav notlarının aritmetik ortalamasının alınması ile bulunur.
c) Klinik Uygulamada yarıyıl sonu sınavı her bir klinik anabilim dalında öğrenci dönüşüm gruplarının son haftasında anabilim dalı tarafından ilan edilen tarihte yapılır ve öğrenci her bir klinik anabilim dalı uygulamasından yüz tam not üzerinden en az altmış not alması gerekir. Uygulamanın başarı notu, üç klinik anabilim dalının notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
ç) Seçmeli uygulamanın başarı durumunun belirlenmesi için, seçmeli uygulama içerisinde yer alan anabilim dalları tarafından yarıyılın son haftası içerisinde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlarda öğrencinin her bir anabilim dalından yüz tam not üzerinden en az altmış not alması gerekir. Uygulamanın başarı notu ilgili anabilim dallarının notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
d) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olunması durumunda, başarısız olunan uygulama ya da uygulamalardan öğrenciler ilgili anabilim dalı/dallarında bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları, bahar yarıyılı bütünleme sınav döneminde yapılır.
e) Bütünleme sınavları sonunda başarısız olunması durumunda, başarısız olunan uygulama/uygulamalar ilgili anabilim dalı/dallarında tekrar edilir.