Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Misyon - Vizyon

 

MİSYON

 

Veteriner hekimliği alanında ulusal ve uluslararası standartlarda, yeterli bilgi ve beceriye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek.

Ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak.

Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

 

VİZYON

Ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim kalitesi, araştırma ve hizmet faaliyetleri ile tanınan bir Veteriner Fakültesi olmak, Veteriner Hekimlik konusunda tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikli veteriner hekimler yetiştiren, bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalarda bulunan, uluslararası düzeyde tanınan ve mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olmaktır.