Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

Akademik Bilgiler

Veteriner Fakültesi öğretimi 10 yarıyıl (5 yıl) sürelidir ve bu öğrenimini tamamlayanlara Veteriner Hekim diploması verilir. Fakültenin ilk iki yılının bütün derslerinden başarı olan ve sonraki yıllarda ilişkisi kesilen öğrencilere Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Veteriner Fakültesi eğitim programını başarı ile tamamlayanlara: Yüksek lisans derecesi ve Veteriner Hekim diploması verilir. Fakültenin ilk iki yılının bütün derslerinden başarı olan ve sonraki yıllarda ilişkisi kesilen öğrencilere Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması verilir.
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.