Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

Fakültemizde Ermeni Sorunu Uzmanından Dinlendi


Turizm Rehberliği Bölümü tarafından düzenlenen "Turizm Rehberliği Öğrencileri İçin Ermeni Sorununun Değerlendirilmesi" başlıklı sempozyum, bu alanda doktora derecesine sahip turist rehberi Asil Tunçer tarafından 4 Şubat 2020 tarihinde saat 13:00-15:00 arasında Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti.

Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Aziz Bostan'ın dinleyenleri selamlaması ardından söz alan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, bölgesel ve küresel gelişmeleri anlamlandırabilmek bakımından sempozyum konusunun sahip olduğu önemin altını çizdi. Tarih araştırmalarının önemini "meçhul olan âtînin malum olan maziyle aydınlatılması" olarak değerlendiren Yücel, sözü Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi'ye bıraktı.

Konu için çok doğru bir ismi ağırladıklarını ifade eden Tanrısevdi, konuğumuzu tanıtarak sözlerine başladı. "Bizim için kendisi bir mesele olmasa da emperyalist dünyanın ısıtarak önümüze getirip ciddi bir mesele haline dönüştürdüğü" Ermeni soykırımı iddialarına dikkat çekti ve Atatürk'ün "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." ilkesini hatırlatarak konuşmacı konuğumuz Tunçer'i kürsüye davet etti.

Kendisi de okulumuz mezunu olan profesyonel turist rehberi Asil Tunçer, Ermeni meselesine olan ilgisinin rehberlik mesleğinde karşılaştığı sorular olduğunu ifade ederek sunumuna başladı. Konu hakkında en doğru bilgiyi turistlere aktarabilme motivasyonuyla turizm lisans eğitimi ardından tarih yüksek lisans ve doktorası yapan Tunçer, turist rehberlerinin birer kültür elçisi olarak ülke temsilindeki önemini hatırlattı. Ermeni meselesinin ABD ve (Fransa ve İngiltere başta olmak üzere) AB aktörlerince gündemde tutulduğunu ifade edip, konunun tarihsel gelişimini kapsamlı bir şekilde anlatmadan önce olayı siyasi veya hukuki olarak ele almanın yanlış olduğunu, konunun tarihi bir bakış açısıyla incelenmesi gerektiğini vurguladı. Tunçer, Suriye'deki gelişmelerin de soykırım iddialarının olası sonuçlarına ilişkin vahameti artırdığı ve içerisinde bulunduğumuz yüzyılda toprak ve tazminat taleplerinin gerçekleşebilme riskinin altını çizdi.

Soru-cevap bölümünü takiben konuğumuza Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Aziz Bostan tarafından teşekkür belgesi takdim edilmesiyle etkinlik son buldu.


Ermeni Meselesi Sunumu Haber.jpg